Čekejte, prosím...
A A A
521/2020 Sb. znění účinné od 10. 12. 2020 do 23. 12. 2020

521

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 10. prosince 2020 č. 1294

o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

 

Vláda

 

I.

podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 23. prosince 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb․, prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeného pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, a dále prodloužený usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., do 12. prosince 2020, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 9. prosince 2020 č. 1409;

 

II.

stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

 

III.

pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Provedou:

 

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.