Čekejte, prosím...
A A A
1182/2020 UsnV

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. listopadu 2020 č. 1182

 

k žádosti o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

 

Vláda

I.

žádá podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb․, o bezpečnosti České republiky, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu do 20. prosince 2020, vyhlášeného usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a prodlouženého do 20. listopadu 2020 usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, které bylo vyhlášeno pod č. 439/2020 Sb.;

II.

pověřuje

1.

předsedu vlády předložit žádost podle bodu I tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2.

předsedu vlády, aby odůvodnil žádost podle bodu I tohoto usnesení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky;

III.

zmocňuje předsedu vlády, aby v případě nutnosti pověřil plněním úkolu podle bodu II/2 tohoto usnesení jiného člena vlády.

Provede:

předseda vlády

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády