Čekejte, prosím...
4065 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Ústavní soud nálezem potvrdil, že obecný soud může v insolvenčním řízení vykonávat působnost věřitelského výboru aniž by tím zpochybnil svoji nestrannost
Dne 4. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 283/2017 Sb. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 23/14, kterým se zamítá návrh na zrušení ustanovení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve z ...
Právní zpravodaj

PZ 309/2017

C. H. Beck

Vyhláška, kterou se zvyšují náborový příspěvek, kvalifikační příspěvek a náhrady při služební cestě vojáků z povolání
Dne 4. září 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 281/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad p ...
Právní zpravodaj

PZ 307/2017

C. H. Beck

Ústavní soud nálezem potvrdil ústavnost dosavadní právní úpravy možnosti rozhodnout o uzavírce pozemní komunikace bez ohledu na skutečnost, že na místo uzavírky bylo řádně ohlášeno shromáždění
Dne 4. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 282/2017 Sb. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 21/16, kterým se zamítá návrh na zrušení § 24 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ve zb ...
Právní zpravodaj

PZ 308/2017

C. H. Beck

Servis zdravotnických prostředků
Poslanci schválili zjednodušení zajištění provádění servisu zdravotnických prostředků.
Právní zpravodaj

PZ 300/2017

C. H. Beck

Majetek zanechaný v Podkarpatské Rusi
Poslanci schválili rozšíření okruhu osob oprávněných žádat o zmírnění majetkové křivdy.
Právní zpravodaj

PZ 304/2017

C. H. Beck

Proces poskytování dotací
Poslanci schválili úpravu procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.
Právní zpravodaj

PZ 303/2017

C. H. Beck

Platební styk
Nová úprava umožní správu všech platebních účtů prostřednictvím jediné aplikace.
Právní zpravodaj

PZ 302/2017

C. H. Beck

Daň z piva
Poslanci neschválili snížení sazby daně z přidané hodnoty.
Právní zpravodaj

PZ 305/2017

C. H. Beck

Právní elektronický systém pro podnikatele
Poslanci schválili přehled povinností podnikatelů v přílohách právních předpisů.
Právní zpravodaj

PZ 306/2017

C. H. Beck

Právo volného pohybu občanů EU
Poslanci schválili nové pravomoci veřejného ochránce práv.
Právní zpravodaj

PZ 299/2017

C. H. Beck

Normalizace obchodních vztahů s Íránem
Poslanci ani napodruhé neschválili zrušení zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr.
Právní zpravodaj

PZ 301/2017

C. H. Beck

Kontrola zpravodajských služeb
Poslanci schválili, aby Vojenské zpravodajství nadále zabezpečovalo informace důležité jak pro obranu, tak pro bezpečnost ČR.
Právní zpravodaj

PZ 294/2017

C. H. Beck

Posuzování vlivů na životní prostředí
Poslanci schválili legislativně technickou opravu.
Právní zpravodaj

PZ 295/2017

C. H. Beck

Řízení a kontrola veřejných financí
Poslanci nepřijali novou úpravu kontroly veřejných výdajů.
Právní zpravodaj

PZ 297/2017

C. H. Beck

Nezcizitelnost státních lesů
Poslanci nestihnou projednat úpravu nakládání se státními lesy.
Právní zpravodaj

PZ 298/2017

C. H. Beck

Zveřejňování smluv státních podniků
Poslanci dokončili legislativní proces alternativního návrhu.
Právní zpravodaj

PZ 296/2017

C. H. Beck

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Poslanci schválili zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Právní zpravodaj

PZ 293/2017

C. H. Beck

Zvýšení minimální mzdy
Vláda zvyšuje minimální mzdu o 1 200 Kč.
Právní zpravodaj

PZ 292/2017

C. H. Beck

Dávky pro zdravotně postižené
Senátoři schválili zmírnění podmínek pro získání příspěvku na zvláštní pomůcku.
Právní zpravodaj

PZ 288/2017

C. H. Beck

Pojistné za státní pojištěnce
Senátoři schválili valorizaci pojistného placeného státem na veřejné zdravotní pojištění.
Právní zpravodaj

PZ 273/2017

C. H. Beck

Vnitrozemská plavba
Senátoři schválili novou speciální úpravu pracovní doby zaměstnanců ve vodní dopravě.
Právní zpravodaj

PZ 275/2017

C. H. Beck

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Senátoři navrhují zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Právní zpravodaj

PZ 291/2017

C. H. Beck

Dlouhodobé ošetřovné
Senátoři schválili novou sociální dávku z nemocenského pojištění.
Právní zpravodaj

PZ 274/2017

C. H. Beck

Změny civilního řízení
Senátoři schválili omezení přípustnosti dovolání a zvýšení soudních poplatků.
Právní zpravodaj

PZ 278/2017

C. H. Beck

Pohledávky související se správou domu a pozemku
Senátoři schválili přednostní uspokojování závazků vlastníků jednotek.
Právní zpravodaj

PZ 281/2017