Čekejte, prosím...
3945 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

DVB-T2
Poslanci schválili přechod na nový standard zemského digitálního televizního vysílání.
Právní zpravodaj

PZ 187/2017

C. H. Beck

Novela zákona o advokacii
Poslanci schválili úpravu bezplatné právní pomoci.
Právní zpravodaj

PZ 188/2017

C. H. Beck

Evropské politické strany a nadace
Adaptační zákon bude upravovat změnu právní formy.
Právní zpravodaj

PZ 189/2017

C. H. Beck

Kariéra vojáků z povolání
Poslanci schválili dílčí zpřesnění systému odměňování a služebního postupu příslušníků ozbrojených sil.
Právní zpravodaj

PZ 183/2017

C. H. Beck

Nakládání s majetkem územního samosprávného celku
Poslanci schválili kritéria správného hospodaření samospráv.
Právní zpravodaj

PZ 184/2017

C. H. Beck

Hluk na letištích
Poslanci schválili adaptační novelu zákona o civilním letectví.
Právní zpravodaj

PZ 185/2017

C. H. Beck

Biologické agens a toxiny
Poslanci schválili aktualizaci zákona podle mezinárodních doporučení a praktických zkušeností.
Právní zpravodaj

PZ 186/2017

C. H. Beck

Právní elektronický systém pro podnikatele
Poslanci jednají o přehledu povinností podnikatelů v přílohách právních předpisů.
Právní zpravodaj

PZ 180/2017

C. H. Beck

Splatnost záloh na pojistné OSVČ
Poslanci schválili zkrácení lhůty splatnosti záloh na pojistné na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění.
Právní zpravodaj

PZ 182/2017

C. H. Beck

Nové sociální služby
Poslanci jednají o zvýšení příspěvku na péči pro úplně závislé osoby.
Právní zpravodaj

PZ 181/2017

C. H. Beck

Platební styk
Nová úprava umožní správu všech platebních účtů prostřednictvím jediné aplikace.
Právní zpravodaj

PZ 175/2017

C. H. Beck

Kybernetické útoky na banky
Poslanci jednají o povinném sdílení informací o kybernetických útocích směřujících na banky.
Právní zpravodaj

PZ 178/2017

C. H. Beck

Proces poskytování dotací
Poslanci jednají o úpravě procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.
Právní zpravodaj

PZ 177/2017

C. H. Beck

Řidičský průkaz
Poslanci schválili zjednodušení postupu žadatele o řidičské oprávnění.
Právní zpravodaj

PZ 173/2017

C. H. Beck

Pohřebnictví
Tělem zemřelého bude i tělo mrtvě narozeného dítěte.
Právní zpravodaj

PZ 172/2017

C. H. Beck

Vozidla bez povinného ručení
Poslanci jednají o obnovení příspěvku za nepojištěné vozidlo.
Právní zpravodaj

PZ 174/2017

C. H. Beck

Předcházení a řešení krizí finančních institucí
Poslanci jednají o rozšíření pravomocí České národní banky.
Právní zpravodaj

PZ 176/2017

C. H. Beck

Poslanecká novela občanského zákoníku
Poslanci jednají o zjednodušení úpravy bytového spoluvlastnictví a bytových družstev.
Právní zpravodaj

PZ 179/2017

C. H. Beck

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Poslanci jednají o změně systému podpory zaměstnavatelů a úpravě dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání.
Právní zpravodaj

PZ 166/2017

C. H. Beck

Nelékařská zdravotnická povolání
Poslanci schválili opatření ke zlepšení pracovních a vzdělávacích podmínek ošetřovatelských profesí.
Právní zpravodaj

PZ 168/2017

C. H. Beck

Mezinárodní den studentstva
Poslanci jednají o změně názvu státního svátku.
Právní zpravodaj

PZ 170/2017

C. H. Beck

Práva osob se zdravotním postižením
Poslanci schválili rozšíření pravomoci ombudsmana.
Právní zpravodaj

PZ 171/2017

C. H. Beck

MiFID II, MiFIR, MAR a CSMAD
Harmonizovaná úprava má přispět k vyšší efektivitě a transparentnosti podnikání na úseku finančního trhu.
Právní zpravodaj

PZ 167/2017

C. H. Beck

Univerzitní nemocnice
Poslanci jednají o transformaci fakultních nemocnic.
Právní zpravodaj

PZ 164/2017

C. H. Beck

Významné dny
Poslanci schválili připomenutí událostí druhé světové války.
Právní zpravodaj

PZ 165/2017
Otevřete nové možnosti

Nyní se nacházíte ve verzi Beck-online START a můžete pracovat s aktuální legislativou.

Přístup k rozsáhlé databázi judikatury a literatury a plná funkcionalita se Vám otevře po přihlášení

Pokud ještě nemáte svůj účet volejte nebo nám pošlete své kontaktní údaje a my se Vám ozveme zpět

|