Čekejte, prosím...
4124 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Zvláštní kontrolní orgány Poslanecké sněmovny
Senátoři schválili zastoupení každého poslaneckého klubu.
Právní zpravodaj

PZ 33/2018

C. H. Beck

Pravidla správné výrobní praxe pro zařízení transfúzní služby
Ministerstvo zdravotnictví dostane nové zmocňovací ustanovení.
Právní zpravodaj

PZ 34/2018

C. H. Beck

Předcházení a řešení krizí finančních institucí
Vláda navrhuje rozšíření pravomocí České národní banky.
Právní zpravodaj

PZ 28/2018

C. H. Beck

Náhrada za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Vláda navrhuje vyjasnění způsobu výpočtu náhrady.
Právní zpravodaj

PZ 31/2018

C. H. Beck

Transpozice směrnice o zbraních
Doba platnosti zbrojního průkazu se zkrátí na polovinu.
Právní zpravodaj

PZ 29/2018

C. H. Beck

Posouzení shody výbušniny
Vláda navrhuje zrušení diskriminační podmínky pro výbušniny posouzené zahraničním oznámeným subjektem v podobě systematického posuzování jejich návodů k používání.
Právní zpravodaj

PZ 30/2018

C. H. Beck

Kryté dluhopisy
Vláda navrhuje nahrazení úpravy hypotečních zástavních listů.
Právní zpravodaj

PZ 32/2018

C. H. Beck

Opravná novela předpisů z oblasti sociálního pojištění
Vláda navrhuje opravu legislativně-technických nedopatření vzniklých v roce 2017.
Právní zpravodaj

PZ 26/2018

C. H. Beck

Nový trestní řád
Veřejnost se může zapojit do tvorby nového procesního kodexu.
Právní zpravodaj

PZ 27/2018

C. H. Beck

Implementační novela trestního zákoníku
Praní špinavých peněz bude jednotně postihováno jako legalizace výnosů z trestné činnosti.
Právní zpravodaj

PZ 25/2018

C. H. Beck

Právník roku 2017
Mezi oceněnými je Jiří Machourek, Zdeněk Novotný a Vojen Güttler.
Právní zpravodaj

PZ 24/2018

C. H. Beck

České dukáty
Poslanci jednají o oprávnění ČNB vedle pamětních mincí vydávat též pamětní bankovky a obchodní mince.
Právní zpravodaj

PZ 21/2018

C. H. Beck

Přihlášení k trvalému pobytu
Poslanci jednají o povinnosti doložit souhlas vlastníka objektu.
Právní zpravodaj

PZ 17/2018

C. H. Beck

Distribuce pojištění a zajištění
Poslanci jednají o jednotném přístupu k regulaci poskytování nebo zprostředkování na finančním trhu.
Právní zpravodaj

PZ 23/2018

C. H. Beck

Technické prohlídky vozidel
Stanice technické kontroly budou povinně nabízet i měření emisí.
Právní zpravodaj

PZ 20/2018

C. H. Beck

Zvláštní kontrolní orgány Poslanecké sněmovny
Poslanci schválili zastoupení každého poslaneckého klubu.
Právní zpravodaj

PZ 18/2018

C. H. Beck

Boj proti praní peněz
Povinnost mlčenlivosti se nebude vztahovat na některé klientské údaje a dokumenty.
Právní zpravodaj

PZ 22/2018

C. H. Beck

Zjednodušení ochrany vod
Znečišťovatelé nebudou podávat poplatkové hlášení s vypočtenými zálohami poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Právní zpravodaj

PZ 19/2018

C. H. Beck

Podmínky využívání genetických zdrojů
Komise vytvoří registr sbírek hodnotných genetických materiálů.
Právní zpravodaj

PZ 16/2018

C. H. Beck

Náhrada za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Poslanci jednají o způsobu výpočtu náhrady.
Právní zpravodaj

PZ 15/2018

C. H. Beck

Podpora alternativních pohonných hmot
Dodavatelé motorového benzinu nebo motorové nafty budou moci při povinnosti snížení emisí skleníkových plynů kromě biopaliv zohlednit i zemní plyn, LPG, elektřinu a vodík.
Právní zpravodaj

PZ 14/2018

C. H. Beck

Oddlužení
Vláda navrhuje zpřístupnění institutu oddlužení pro širší okruh dlužníků.
Právní zpravodaj

PZ 12/2018

C. H. Beck

Znalci, tlumočníci a překladatelé
Vláda navrhuje přísnější podmínky výkonu znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti.
Právní zpravodaj

PZ 13/2018

C. H. Beck

Podpora mobility pracovníků
Vláda navrhuje úpravu podmínek nabytí důchodových práv.
Právní zpravodaj

PZ 10/2018

C. H. Beck

Zboží, které by mohlo být použito pro mučení
Poskytování zprostředkovatelských služeb se zbožím souvisejících bude podléhat povolení.
Právní zpravodaj

PZ 11/2018