Čekejte, prosím...
4292 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Tradiční čínská medicína
Poslanci odebrali čínskému léčitelství statut medicínského oboru.
Právní zpravodaj

PZ 202/2018

C. H. Beck

Investiční pobídky na projekty s vyšší přidanou hodnotou
Vláda navrhuje flexibilnější systém veřejné podpory ve vztahu k aktuální hospodářské situaci.
Právní zpravodaj

PZ 204/2018

C. H. Beck

Úhrada zdravotnických prostředků
Poslanci schválili změny systému veřejného zdravotního pojištění.
Právní zpravodaj

PZ 203/2018

C. H. Beck

Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění
Transpoziční novela předznamenává možnou budoucí právní úpravu systému zaměstnaneckých penzí.
Právní zpravodaj

PZ 199/2018

C. H. Beck

Dlouhodobé zapojení akcionářů
Kotované společnosti budou povinny vypracovat politiku odměňování.
Právní zpravodaj

PZ 200/2018

C. H. Beck

Zjednodušení vidimace
Vláda navrhuje zjednodušení ověřování shody opisu nebo kopie s listinou.
Právní zpravodaj

PZ 198/2018

C. H. Beck

Procesní záruky pro podezřelé nebo obviněné děti
Nutná obhajoba mladistvého bude moci trvat až do 21 let věku v případě, že trestní řízení začalo předtím, než mladistvý dosáhl 18. roku věku.
Právní zpravodaj

PZ 201/2018

C. H. Beck

Implementační novela trestního zákoníku
Praní špinavých peněz bude jednotně postihováno jako legalizace výnosů z trestné činnosti.
Právní zpravodaj

PZ 192/2018

C. H. Beck

Lékařská posudková služba
Poslanci jednají o zaměstnaneckém vztahu lékaře orgánu sociálního zabezpečení v lékařské posudkové službě.
Právní zpravodaj

PZ 196/2018

C. H. Beck

Zvýšení příspěvku na péči
Poslanci jednají o zvýšení příspěvku na péči pro osoby nevyužívající pobytové sociální služby.
Právní zpravodaj

PZ 197/2018

C. H. Beck

Zefektivnění systému ochranných známek
Transpoziční novela má zvýšit účinnost právní úpravy ochranných známek.
Právní zpravodaj

PZ 193/2018

C. H. Beck

Kvóty pro ekonomickou migraci
Poslanci jednají o kvantitativních ročních kvótách pro žádosti o povolení k pobytu za výdělečnými účely.
Právní zpravodaj

PZ 195/2018

C. H. Beck

Příspěvek na mobilitu pro uživatele pobytových sociálních služeb
Poslanci zamítli změnu přístupu k čerpání příspěvku na mobilitu.
Právní zpravodaj

PZ 194/2018

C. H. Beck

Zlepšení organizace voleb
Poslanci schválili nové podmínky zajištění profesionality plnění úkolů okrskových volebních komisí.
Právní zpravodaj

PZ 190/2018

C. H. Beck

Výplata příspěvku na živobytí bez poukázek
Poslanci schválili výjimky z pravidla poskytování dávek poukázkami opravňujícími k nákupu zboží ve stanovené hodnotě.
Právní zpravodaj

PZ 191/2018

C. H. Beck

Poplatek z pobytu
Vláda navrhuje možnost zpoplatnit platformu Airbnb.
Právní zpravodaj

PZ 187/2018

C. H. Beck

Posílení práv ekologických spolků
Ekologické spolky budou moci žádat uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření.
Právní zpravodaj

PZ 185/2018

C. H. Beck

Právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu
Poslanci jednají o ochraně zákazníků před nekalými praktikami některých směnáren.
Právní zpravodaj

PZ 188/2018

C. H. Beck

Kryté dluhopisy
Poslanci schválili nahrazení úpravy hypotečních zástavních listů.
Právní zpravodaj

PZ 183/2018

C. H. Beck

Zvýšení důchodů prostředky z privatizace
Poslanci schválili přesun peněz z Fondu národního majetku do státního rozpočtu.
Právní zpravodaj

PZ 184/2018

C. H. Beck

Zootechnické a genealogické podmínky pro plemenitbu
Adaptační novela upravuje podmínky pro provádění plemenitby, šlechtění, označování a evidenci hospodářských zvířat.
Právní zpravodaj

PZ 186/2018

C. H. Beck

Maximální výše výdajových paušálů
Poslanci neschválili zdvojnásobení maximální výše výdajových paušálů pro příjmy ze samostatné činnosti a pro příjmy z nájmu.
Právní zpravodaj

PZ 181/2018

C. H. Beck

Čeští lodníci v Nizozemsku
Poslanci schválili úpravu zamezení dvojího zdanění.
Právní zpravodaj

PZ 182/2018

C. H. Beck

Finanční kontrola dobrovolného svazku obcí
Dobrovolné svazky obcí budou povinny vytvořit systém finanční kontroly svého hospodaření.
Právní zpravodaj

PZ 189/2018

C. H. Beck

Pravidelné lékařské prohlídky řidičů
Poslanci jednají o povinnosti dokládat posudky o zdravotní způsobilosti každých 10 let.
Právní zpravodaj

PZ 176/2018