Čekejte, prosím...
4320 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Změna odvádění DPH advokáty
Za okamžik zdanitelného plnění se u obhájců ex offo opět bude považovat den úhrady odměny.
Právní zpravodaj

PZ 227/2018

C. H. Beck

Kryté dluhopisy
Senátoři navrhují legislativně technickou opravu.
Právní zpravodaj

PZ 233/2018

C. H. Beck

Tradiční čínská medicína
Senátoři odebrali čínskému léčitelství statut medicínského oboru.
Právní zpravodaj

PZ 232/2018

C. H. Beck

Řešení přestupku domluvou
Senátoři schválili návrat k neformálnímu řešení přestupků na hranici společenské škodlivosti.
Právní zpravodaj

PZ 228/2018

C. H. Beck

Zvýšení důchodů prostředky z privatizace
Senátoři zamítli přesun peněz z Fondu národního majetku do státního rozpočtu.
Právní zpravodaj

PZ 226/2018

C. H. Beck

Implementační novela trestního zákoníku
Praní špinavých peněz bude jednotně postihováno jako legalizace výnosů z trestné činnosti.
Právní zpravodaj

PZ 229/2018

C. H. Beck

Zefektivnění systému ochranných známek
Transpoziční novela má zvýšit účinnost právní úpravy ochranných známek.
Právní zpravodaj

PZ 230/2018

C. H. Beck

Výplata příspěvku na živobytí bez poukázek
Senátoři navrhují změny v pravidlech poskytování dávek poukázkami opravňujícími k nákupu zboží ve stanovené hodnotě.
Právní zpravodaj

PZ 234/2018

C. H. Beck

Čeští lodníci v Nizozemsku
Senátoři zamítli úpravu zamezení dvojího zdanění.
Právní zpravodaj

PZ 225/2018

C. H. Beck

Úhrada zdravotnických prostředků
Senátoři schválili změny systému veřejného zdravotního pojištění.
Právní zpravodaj

PZ 231/2018

C. H. Beck

eNeschopenka
Vláda navrhuje povinné elektronické hlášení rozhodnutí o vzniku a o skončení dočasné pracovní neschopnosti.
Právní zpravodaj

PZ 224/2018

C. H. Beck

Licence FLEGT pro dovoz dřeva
Dovoz dřevařských výrobků do EU bude podléhat systému ověřování a kontrol.
Právní zpravodaj

PZ 223/2018

C. H. Beck

Zlevnění bytů v rodinných domech
Poslanci jednají o osvobození od daně z nabytí jednotky v rodinném domě.
Právní zpravodaj

PZ 221/2018

C. H. Beck

Souběh odměn vrcholných politiků
Poslanci jednají o snížení odměny pro zastupitele, kteří jsou současně poslanci, Senátory nebo ministry.
Právní zpravodaj

PZ 222/2018

C. H. Beck

Odklad eNeschopenky
Poslanci jednají o prozatímním zrušení elektronizace rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti.
Právní zpravodaj

PZ 219/2018

C. H. Beck

eRecept
Poslanci jednají o systému elektronického předepisování léčivých přípravků.
Právní zpravodaj

PZ 220/2018

C. H. Beck

Podmínka českého občanství notáře
Profese notáře se otevře občanům jiných členských států EU.
Právní zpravodaj

PZ 218/2018

C. H. Beck

Zrušení karenční doby
Poslanci schválili poskytování náhrady mzdy již od prvního dne pracovní neschopnosti.
Právní zpravodaj

PZ 216/2018

C. H. Beck

Národní sportovní agentura
Poslanci jednají o zřízení nového ústředního správního úřadu ve věcech sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu.
Právní zpravodaj

PZ 217/2018

C. H. Beck

Flexibilita státní služby
Poslanci schválili otevření výběrových řízení na představené pro uchazeče ze soukromé sféry.
Právní zpravodaj

PZ 215/2018

C. H. Beck

Oddlužení
Poslanci schválili zpřístupnění institutu oddlužení pro širší okruh dlužníků.
Právní zpravodaj

PZ 214/2018

C. H. Beck

Daňový balíček 2019
Poslanci jednají o souborné novele daňových zákonů.
Právní zpravodaj

PZ 209/2018

C. H. Beck

Řešení přestupku domluvou
Poslanci schválili návrat k neformálnímu řešení přestupků na hranici společenské škodlivosti.
Právní zpravodaj

PZ 207/2018

C. H. Beck

Sledování polohy a pohybu plavidel
Poslanci jednají o povinnosti užívat zařízení ke sledování plavidel na dopravně významné vodní cestě.
Právní zpravodaj

PZ 210/2018

C. H. Beck

Ochranné prvky léčivých přípravků
Na obalu humánního léčivého přípravku bude jedinečný identifikátor.
Právní zpravodaj

PZ 208/2018