Čekejte, prosím...
4140 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Flexibilita státní služby
Vláda navrhuje otevření výběrových řízení na představené pro uchazeče ze soukromé sféry.
Právní zpravodaj

PZ 50/2018

C. H. Beck

Zákon roku 2017
Probíhá hlasování o nejlepším právním předpise roku.
Právní zpravodaj

PZ 49/2018

C. H. Beck

Zvýšení důchodů prostředky z privatizace
Vláda navrhuje přesun peněz z Fondu národního majetku do státního rozpočtu.
Právní zpravodaj

PZ 48/2018

C. H. Beck

Informační povinnost státem ovládaných společností
Poslanci jednají o rozšíření zavedených nástrojů transparence veřejné správy.
Právní zpravodaj

PZ 47/2018

C. H. Beck

Předběžné uvedení v držbu
Poslanci jednají o zrychlení procesu nejvýznamnějších staveb dopravní infrastruktury.
Právní zpravodaj

PZ 44/2018

C. H. Beck

Lex Mynář
Poslanci jednají o podmínkách pro jmenování vedoucího Kanceláře prezidenta republiky.
Právní zpravodaj

PZ 46/2018

C. H. Beck

Přímá volba starostů a hejtmanů
Poslanci jednají o správě územních samosprávných celků.
Právní zpravodaj

PZ 43/2018

C. H. Beck

EET jen pro plátce DPH
Poslanci jednají o zúžení okruhu subjektů podléhajících elektronické evidenci tržeb.
Právní zpravodaj

PZ 45/2018

C. H. Beck

Změna senátních volebních obvodů
Poslanci schválili změny vymezení volebních obvodů.
Právní zpravodaj

PZ 42/2018

C. H. Beck

Systémová podjatost
Poslanci jednají o omezení vylučování úředních osob ze správních řízení.
Právní zpravodaj

PZ 41/2018

C. H. Beck

Zdanění náhrad církví
Poslanci jednají o zrušení osvobození od daně z příjmů.
Právní zpravodaj

PZ 38/2018

C. H. Beck

Zvýšení důchodů
Vláda navrhuje zvýšení základní výměry důchodů z 9 na 10 % průměrné mzdy měsíčně.
Právní zpravodaj

PZ 35/2018

C. H. Beck

Třinec statutárním městem
Poslanci jednají o posílení významu hutnického města.
Právní zpravodaj

PZ 37/2018

C. H. Beck

Registr oznámení
Poslanci jednají o omezení nahlížení do registru oznámení veřejných funkcionářů.
Právní zpravodaj

PZ 39/2018

C. H. Beck

Ideologie směřující k potlačení práv a svobod člověka
Poslanci jednají o postihu nenávistné ideologie.
Právní zpravodaj

PZ 40/2018

C. H. Beck

Zpřísnění podmínek základního investičního fondu
Poslanci jednají o zamezení daňovým únikům developerů.
Právní zpravodaj

PZ 36/2018

C. H. Beck

Zvláštní kontrolní orgány Poslanecké sněmovny
Senátoři schválili zastoupení každého poslaneckého klubu.
Právní zpravodaj

PZ 33/2018

C. H. Beck

Pravidla správné výrobní praxe pro zařízení transfúzní služby
Ministerstvo zdravotnictví dostane nové zmocňovací ustanovení.
Právní zpravodaj

PZ 34/2018

C. H. Beck

Předcházení a řešení krizí finančních institucí
Vláda navrhuje rozšíření pravomocí České národní banky.
Právní zpravodaj

PZ 28/2018

C. H. Beck

Náhrada za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Vláda navrhuje vyjasnění způsobu výpočtu náhrady.
Právní zpravodaj

PZ 31/2018

C. H. Beck

Transpozice směrnice o zbraních
Doba platnosti zbrojního průkazu se zkrátí na polovinu.
Právní zpravodaj

PZ 29/2018

C. H. Beck

Posouzení shody výbušniny
Vláda navrhuje zrušení diskriminační podmínky pro výbušniny posouzené zahraničním oznámeným subjektem v podobě systematického posuzování jejich návodů k používání.
Právní zpravodaj

PZ 30/2018

C. H. Beck

Kryté dluhopisy
Vláda navrhuje nahrazení úpravy hypotečních zástavních listů.
Právní zpravodaj

PZ 32/2018

C. H. Beck

Opravná novela předpisů z oblasti sociálního pojištění
Vláda navrhuje opravu legislativně-technických nedopatření vzniklých v roce 2017.
Právní zpravodaj

PZ 26/2018

C. H. Beck

Nový trestní řád
Veřejnost se může zapojit do tvorby nového procesního kodexu.
Právní zpravodaj

PZ 27/2018