Čekejte, prosím...

Poslední aktualizace:

15. 11. 2019

4628 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Zneužívání dronů, kyberkriminalita a ochrana exponovaných osob
Vláda navrhuje posílení pravomoci Policie ČR.
Právní zpravodaj

PZ 274/2019

C. H. Beck

Bezpečnostní přestávky řidičů
Implementační novela přináší postih za neoprávněné změny záznamu o době řízení vozidla.
Právní zpravodaj

PZ 275/2019

C. H. Beck

Navýšení rodičovského příspěvku
Poslanci schválili zvýšení dávky státní sociální podpory o 80 000 Kč i pro stávající rodiče.
Právní zpravodaj

PZ 268/2019

C. H. Beck

Přeshraniční dodávání balíků
Informační povinnosti poskytovatelů služeb dodávání balíků mají přinést zlepšení transparentnosti cen.
Právní zpravodaj

PZ 265/2019

C. H. Beck

Zvyšování příjmů veřejných rozpočtů
Poslanci schválili zvýšení některých daní a poplatků.
Právní zpravodaj

PZ 267/2019

C. H. Beck

Zjednodušení a elektronizace daňového systému
Poslanci jednají o prodloužení lhůty pro podání elektronického daňového přiznání.
Právní zpravodaj

PZ 264/2019

C. H. Beck

Úřední kontroly ochrany veřejného zdraví
Hygienici budou oprávněni zastírat svou totožnost při kontrole prodeje výrobků nebo pokrmů komunikačními prostředky na dálku.
Právní zpravodaj

PZ 270/2019

C. H. Beck

Odpovědnost za škodu vzniklou dětem ve školkách
Poslanci schválili sjednocení úpravy odpovědnosti podle zákoníku práce.
Právní zpravodaj

PZ 273/2019

C. H. Beck

Obsazování rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven
Členové orgánů zdravotních pojišťoven budou voleni z řad pojištěnců jednotlivých zaměstnaneckých pojišťoven.
Právní zpravodaj

PZ 269/2019

C. H. Beck

Vymáhání dodržování ochrany spotřebitele
Banky budou povinny identifikovat osoby podezřelé z protiprávního jednání s unijním rozměrem.
Právní zpravodaj

PZ 266/2019

C. H. Beck

Vícečetné a bezvýsledné exekuce
Poslanci jednají o koncentraci exekucí a zastavování bezvýsledných exekucí po 3 letech.
Právní zpravodaj

PZ 271/2019

C. H. Beck

Místní příslušnost exekutorů
Poslanci jednají o nezávislosti soudních exekutorů a větší ochraně povinných.
Právní zpravodaj

PZ 272/2019

C. H. Beck

Úřad evropského veřejného žalobce
Finanční zájmy EU bude chránit nová instituce.
Právní zpravodaj

PZ 260/2019

C. H. Beck

Účast na nestátní ozbrojené skupině
Vláda navrhuje postih osob účastnících se ozbrojeného konfliktu v zahraničí.
Právní zpravodaj

PZ 256/2019

C. H. Beck

Nominační zákon
Senátoři navrhují časové upřesnění podmínek pro uchazeče a nominované osoby.
Právní zpravodaj

PZ 257/2019

C. H. Beck

Metro bez řidiče
Senátoři schválili umožnění bezobslužného provozu speciálních drah.
Právní zpravodaj

PZ 259/2019

C. H. Beck

Vzdělávání úředníků obcí a krajů
Vláda navrhuje umožnit získání zvláštní odborné způsobilosti i pro „neúředníky“.
Právní zpravodaj

PZ 255/2019

C. H. Beck

Liberalizace železničního trhu
Senátoři odmítají plošné odstraňování stromoví kolem dráhy a shromažďování údajů o kupujících jízdenek.
Právní zpravodaj

PZ 258/2019

C. H. Beck

Zlepšení zadržení vody v krajině
Senátoři schválili usnadnění terénních úprav sloužících k zadržování vody a vodních děl, která slouží ke vzdouvání a akumulaci vod.
Právní zpravodaj

PZ 263/2019

C. H. Beck

Jednodušší změna mobilního operátora
Senátoři schválili zkrácení lhůty pro přenos telefonního čísla a snížení smluvní pokuty při předčasném ukončení smlouvy.
Právní zpravodaj

PZ 261/2019

C. H. Beck

Boj proti kůrovci
Senátoři schválili finanční příspěvky na zvládnutí následků mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích.
Právní zpravodaj

PZ 262/2019

C. H. Beck

Památný den obětí invaze a okupace
Poslanci připomněli oběti vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968.
Právní zpravodaj

PZ 254/2019

C. H. Beck

e-Sbírka a e-Legislativa
Poslanci napodruhé schválili informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu a účinnost právních předpisů k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku.
Právní zpravodaj

PZ 249/2019

C. H. Beck

Prodejní doba ve velkoobchodě
Poslanci nezrušili regulaci prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě.
Právní zpravodaj

PZ 248/2019

C. H. Beck

Rostlinolékařská péče
Nový regulační rámec EU má chránit evropské zemědělství a lesnictví pomocí prevence proniknutí a šíření cizích škodlivých organismů.
Právní zpravodaj

PZ 253/2019