Čekejte, prosím...
4361 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Tvrdý brexit
Vláda navrhuje dočasné zachování práv občanů Spojeného království.
Právní zpravodaj

PZ 8/2019

C. H. Beck

Střet zájmů předsedy vlády
Vláda navrhuje flexibilnější výběr předsedy Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy.
Právní zpravodaj

PZ 6/2019

C. H. Beck

Neoprávněné zeměpisné blokování
Vláda navrhuje orgány vykonávající dozor nad zákazem diskriminace založené na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu.
Právní zpravodaj

PZ 7/2019

C. H. Beck

Rozšíření pravomocí NKÚ
Vláda navrhuje kontrolu hospodaření územních samosprávných celků.
Právní zpravodaj

PZ 4/2019

C. H. Beck

Zúžení definice distributora pohonných hmot
Vláda navrhuje úlevu pro subjekty, které nakládají s pohonnými hmotami v malém měřítku.
Právní zpravodaj

PZ 5/2019

C. H. Beck

Daňový balíček 2019
Poslanci schválili soubornou novelu daňových zákonů.
Právní zpravodaj

PZ 2/2019

C. H. Beck

Ochranné prvky léčivých přípravků
Na obalu humánního léčivého přípravku bude jedinečný identifikátor.
Právní zpravodaj

PZ 1/2019

C. H. Beck

Zákaz použití zubního amalgámu
Zubní výplně budou nově hrazeny pouze při použití dózovaného amalgámu v základním provedení.
Právní zpravodaj

PZ 3/2019

C. H. Beck

Flexibilita státní služby
Senátoři se obávají politizace funkce státních tajemníků.
Právní zpravodaj

PZ 257/2018

C. H. Beck

Lékařská posudková služba
Senátoři schválili změnu zaměstnaneckého vztahu lékaře orgánu sociálního zabezpečení v lékařské posudkové službě.
Právní zpravodaj

PZ 263/2018

C. H. Beck

Zrušení karenční doby
Senátoři zamítli poskytování náhrady mzdy již od prvního dne pracovní neschopnosti.
Právní zpravodaj

PZ 266/2018

C. H. Beck

Zootechnické a genealogické podmínky pro plemenitbu
Adaptační novela upravuje podmínky pro provádění plemenitby, šlechtění, označování a evidenci hospodářských zvířat.
Právní zpravodaj

PZ 262/2018

C. H. Beck

Snížení DPH pro veřejnou dopravu
Senátoři schválili snížení DPH pro pozemní a vodní hromadnou pravidelnou dopravu z 15 % na 10 %.
Právní zpravodaj

PZ 265/2018

C. H. Beck

Právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu
Senátoři schválili vyšší ochranu zákazníků před nekalými praktikami některých směnáren.
Právní zpravodaj

PZ 267/2018

C. H. Beck

Nová zákonná licence v autorském právu
Senátoři navrhují osvobození od autorských poplatků pro veřejně přístupné provozovny, u nichž sdělování díla nemá hospodářský význam.
Právní zpravodaj

PZ 260/2018

C. H. Beck

Podmínka českého občanství notáře
Profese notáře se otevře občanům jiných členských států EU.
Právní zpravodaj

PZ 261/2018

C. H. Beck

Podpora živočišné výroby
Senátoři schválili zelenou naftu pro zemědělce s živočišnou výrobou.
Právní zpravodaj

PZ 264/2018

C. H. Beck

Zlepšení organizace voleb
Senátoři navrhují legislativně technické opravy.
Právní zpravodaj

PZ 258/2018

C. H. Beck

Oddlužení
Senátoři navrhují zpřístupnění institutu oddlužení pro ještě širší okruh dlužníků.
Právní zpravodaj

PZ 259/2018

C. H. Beck

Zpomalení růstu platů
Senátem prošlo snížení platové základny představitelů státní moci.
Právní zpravodaj

PZ 256/2018

C. H. Beck

Zvýšení příspěvku na péči
Poslanci schválili zvýšení příspěvku na péči pro osoby nevyužívající pobytové sociální služby.
Právní zpravodaj

PZ 254/2018

C. H. Beck

Mezinárodní den studentstva
Poslanci schválili změnu názvu státního svátku 17. listopadu.
Právní zpravodaj

PZ 255/2018

C. H. Beck

Příspěvek na zvláštní pomůcku
Poslanci jednají o rozšíření okruhu oprávněných a zvýšení příspěvku.
Právní zpravodaj

PZ 253/2018

C. H. Beck

Zpracování osobních údajů
Poslanci schválili předpisy adaptující GDPR.
Právní zpravodaj

PZ 250/2018

C. H. Beck

Zpřístupnění přípravných tříd základní školy
Poslanci schválili možnost přijmout i děti bez odkladu povinné školní docházky do přípravné třídy základní školy.
Právní zpravodaj

PZ 251/2018