Čekejte, prosím...

Poslední aktualizace:

26. 5. 2020 14:05:53

4923 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Elektronická databáze zvířat
Adaptační novela přináší několik dílčích změn úpravy bioprodukce.
Právní zpravodaj

PZ 223/2020

C. H. Beck

Snížení penále za pojistné na sociální zabezpečení
Senátoři schválili možnost zaměstnavatelů odložit platby pojistného, rozšíření ošetřovného a povinnou elektronizaci.
Právní zpravodaj

PZ 220/2020

C. H. Beck

Kompenzační úhradová vyhláška
Vláda navrhuje kompenzace poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb.
Právní zpravodaj

PZ 221/2020

C. H. Beck

Zvýšené cíle energie z obnovitelných zdrojů
Vláda navrhuje nové formy podpor.
Právní zpravodaj

PZ 222/2020

C. H. Beck

Zrušené kulturní akce
Senátoři schválili odklad povinnosti pořadatelů vrátit vstupné.
Právní zpravodaj

PZ 211/2020

C. H. Beck

Prodloužení osvobození od EET
Senátoři navrhují odložit rozšíření EET do 30. 6. 2023.
Právní zpravodaj

PZ 213/2020

C. H. Beck

Finanční podpora sportu
Senátoři schválili rychlejší přesun pravomoci na Národní sportovní agenturu.
Právní zpravodaj

PZ 210/2020

C. H. Beck

Platební neschopnost zaměstnavatele
Senátoři schválili zvláštní opatření ve vztahu ke mzdovým nárokům dlužníkových zaměstnanců.
Právní zpravodaj

PZ 212/2020

C. H. Beck

Kompenzační bonus pro společníky s. r. o. a pěstouny
Senátoři navrhují další rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu.
Právní zpravodaj

PZ 214/2020

C. H. Beck

Snížení penále za pojistné na sociální zabezpečení
Poslanci schválili možnost zaměstnavatelů odložit platby pojistného, rozšíření ošetřovného a povinnou elektronizaci.
Právní zpravodaj

PZ 215/2020

C. H. Beck

DPH u e-commerce
Vláda navrhuje implementační úpravu přeshraničního elektronického obchodování.
Právní zpravodaj

PZ 218/2020

C. H. Beck

Zdanění převodů nemovitostí
Vláda navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí i odpočtu úroků z hypoték.
Právní zpravodaj

PZ 216/2020

C. H. Beck

Konopí pro léčebné účely
Vláda navrhuje licenční systém k pěstování rostlin konopí.
Právní zpravodaj

PZ 219/2020

C. H. Beck

Dynamická směna měn
Vláda navrhuje technické změny úpravy platebního styku.
Právní zpravodaj

PZ 217/2020

C. H. Beck

Zrychlení veřejných zakázek
Vláda navrhuje zjednodušení jednacího řízení bez uveřejnění v případech jediného dodavatele a krajně naléhavých okolností.
Právní zpravodaj

PZ 206/2020

C. H. Beck

Dočasná pravomoc Ministerstva zdravotnictví
Vláda navrhuje zákonné mantinely pro vydávání opatření proti šíření onemocnění COVID-19.
Právní zpravodaj

PZ 208/2020

C. H. Beck

Soukromá bezpečnostní činnost
Vláda navrhuje povinné licence a další povinnosti bezpečnostních agentur.
Právní zpravodaj

PZ 209/2020

C. H. Beck

Snížení penále za pojistné na sociální zabezpečení
Vláda navrhuje možnost zaměstnavatelů odložit platby pojistného a povinnou elektronizaci.
Právní zpravodaj

PZ 207/2020

C. H. Beck

Kompenzační bonus pro společníky s. r. o. a pěstouny
Poslanci schválili další rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu.
Právní zpravodaj

PZ 202/2020

C. H. Beck

Zrušení povinné maturity z matematiky
Poslanci schválili opětovné zrušení povinné maturitní zkoušky z matematiky.
Právní zpravodaj

PZ 200/2020

C. H. Beck

Platební neschopnost zaměstnavatele
Poslanci schválili zvláštní opatření ve vztahu ke mzdovým nárokům dlužníkových zaměstnanců.
Právní zpravodaj

PZ 203/2020

C. H. Beck

Finanční podpora sportu
Poslanci schválili rychlejší přesun pravomoci na Národní sportovní agenturu.
Právní zpravodaj

PZ 204/2020

C. H. Beck

Prodloužení osvobození od EET
Podnikatelé nebudou povinni elektronicky evidovat tržby až do 30. 9. 2020.
Právní zpravodaj

PZ 201/2020

C. H. Beck

Zrušené kulturní akce
Poslanci schválili odklad povinnosti pořadatelů vrátit vstupné.
Právní zpravodaj

PZ 205/2020

C. H. Beck

Prodloužení kompenzačního bonusu
Poslanci odmítli zvýšení a rozšíření kompenzačního bonusu.
Právní zpravodaj

PZ 199/2020