Čekejte, prosím...
4229 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Daňový balíček 2019
Vláda navrhuje soubornou novelu daňových zákonů.
Právní zpravodaj

PZ 139/2018

C. H. Beck

Papírová evidence tržeb
Vláda navrhuje řadu výjimek z evidence tržeb, náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb a snížení DPH pro vybrané služby a zboží.
Právní zpravodaj

PZ 138/2018

C. H. Beck

Nominační zákon
Vláda navrhuje pravidla výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu.
Právní zpravodaj

PZ 137/2018

C. H. Beck

Zvláštní podmínky pro převody jednotek
Poslanci schválili odstranění chyby, kvůli které katastrální úřady blokují převody jednotek.
Právní zpravodaj

PZ 135/2018

C. H. Beck

Lex Mynář
Poslanci zamítli nové podmínky pro jmenování vedoucího Kanceláře prezidenta republiky.
Právní zpravodaj

PZ 134/2018

C. H. Beck

Systémová podjatost
Poslanci schválili omezení vylučování úředních osob ze správních řízení.
Právní zpravodaj

PZ 133/2018

C. H. Beck

EET jen pro plátce DPH
Poslanci zamítli zúžení okruhu subjektů podléhajících elektronické evidenci tržeb.
Právní zpravodaj

PZ 132/2018

C. H. Beck

Podpora mobility pracovníků
Poslanci schválili úpravu podmínek nabytí důchodových práv.
Právní zpravodaj

PZ 136/2018

C. H. Beck

Zpřísnění podmínek základního investičního fondu
Poslanci schválili zamezení daňovým únikům developerů.
Právní zpravodaj

PZ 131/2018

C. H. Beck

Velká novela ZOK
Vláda navrhuje odstranění nedostatků úpravy obchodních společností a družstev.
Právní zpravodaj

PZ 128/2018

C. H. Beck

Kvóty pro ekonomickou migraci
Vláda navrhuje kvantitativní roční kvóty pro žádosti o povolení k pobytu za výdělečnými účely.
Právní zpravodaj

PZ 129/2018

C. H. Beck

Odklad elektronické neschopenky
Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a potvrzení o nařízení karantény v elektronické podobě bude nejdříve v roce 2021.
Právní zpravodaj

PZ 130/2018

C. H. Beck

Financování nákladů držitele poštovní licence
Vláda navrhuje kompenzace České poště na poskytování základních služeb.
Právní zpravodaj

PZ 126/2018

C. H. Beck

Právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu
Vláda navrhuje ochranu zákazníků před nekalými praktikami některých směnáren.
Právní zpravodaj

PZ 127/2018

C. H. Beck

Státní záruka na zajištění půjčky pro MMF
Z devizových rezerv ČNB může být zapůjčeno 1,5 miliardy eur.
Právní zpravodaj

PZ 118/2018

C. H. Beck

Předcházení a řešení krizí finančních institucí
Poslanci schválili rozšíření pravomocí České národní banky.
Právní zpravodaj

PZ 119/2018

C. H. Beck

Znalci, tlumočníci a překladatelé
Poslanci jednají o přísnějších podmínkách výkonu znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti.
Právní zpravodaj

PZ 117/2018

C. H. Beck

Přístupnost internetových stránek pro osoby se zdravotním postižením
Internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru budou přístupnější pro osoby se zdravotním postižením.
Právní zpravodaj

PZ 116/2018

C. H. Beck

Zrušení karenční doby
Poslanci jednají o poskytování náhrady mzdy již od prvního dne pracovní neschopnosti.
Právní zpravodaj

PZ 120/2018

C. H. Beck

Zálohované výživné
Poslanci jednají o poskytování výživného státem dětem, kterým osoba se soudem uloženou povinností hradit výživné tuto povinnost neplní.
Právní zpravodaj

PZ 123/2018

C. H. Beck

Evropský vyšetřovací příkaz
Nový právní institut zjednoduší opatřování důkazů v trestních věcech.
Právní zpravodaj

PZ 125/2018

C. H. Beck

Zpřístupnění přípravných tříd základní školy
Poslanci jednají o možnosti přijmout i děti bez odkladu povinné školní docházky do přípravné třídy základní školy.
Právní zpravodaj

PZ 121/2018

C. H. Beck

Tradiční čínská medicína
Poslanci jednají o statutu medicínského oboru čínského léčitelství.
Právní zpravodaj

PZ 122/2018

C. H. Beck

Přestupková imunita ústavních soudců
Poslanci schválili sjednocení odpovědnosti za přestupky ústavních soudců, poslanců a senátorů.
Právní zpravodaj

PZ 124/2018

C. H. Beck

Harmonizace pravidel pro zájezdy a spojené cestovní služby
Poslanci schválili legislativně technické opravy.
Právní zpravodaj

PZ 113/2018