Čekejte, prosím...
3874 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Státní fond kultury
Vláda navrhuje odměňování členů Rady Fondu.
Právní zpravodaj

PZ 117/2017

C. H. Beck

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Vláda navrhuje změnu systému podpory zaměstnavatelů a úpravu dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání.
Právní zpravodaj

PZ 115/2017

C. H. Beck

Platební styk
Nová úprava umožní správu všech platebních účtů prostřednictvím jediné aplikace.
Právní zpravodaj

PZ 114/2017

C. H. Beck

Škody způsobené zvěří
Vláda navrhuje upuštění od objektivní odpovědnosti za škody způsobené zvěří.
Právní zpravodaj

PZ 116/2017

C. H. Beck

Proces poskytování dotací
Vláda navrhuje úpravu procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.
Právní zpravodaj

PZ 118/2017

C. H. Beck

Normalizace obchodních vztahů s Íránem
Poslanci znovu jednají o zrušení zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr.
Právní zpravodaj

PZ 103/2017

C. H. Beck

Elektronizace utajovaných informací
Vláda navrhuje podmínky nakládání s utajovanou informací zpracovávanou v elektronickém systému spisové služby.
Právní zpravodaj

PZ 107/2017

C. H. Beck

Nezcizitelnost státních lesů
Vláda navrhuje úpravu nakládání se státními lesy.
Právní zpravodaj

PZ 112/2017

C. H. Beck

Rozšíření pravomocí NKÚ
Poslanci jednají o kontrole hospodaření územních samosprávných celků s výjimkou obcí do 10 000 obyvatel.
Právní zpravodaj

PZ 106/2017

C. H. Beck

Rozmnožovací materiál rostlin
Poslanci jednají o regulaci sadby česneku.
Právní zpravodaj

PZ 104/2017

C. H. Beck

Zboží, které by mohlo být použito pro mučení
Poskytování zprostředkovatelských služeb se zbožím souvisejících bude podléhat povolení.
Právní zpravodaj

PZ 108/2017

C. H. Beck

Sestava z veřejné části živnostenského rejstříku
Poslanci jednají o dílčích změnách živnostenského zákona.
Právní zpravodaj

PZ 101/2017

C. H. Beck

Národní parky
Prezident republiky vetoval přísnější ochranné podmínky.
Právní zpravodaj

PZ 113/2017

C. H. Beck

Řízení a kontrola veřejných financí
Poslanci jednají o flexibilnější kontrole veřejných výdajů.
Právní zpravodaj

PZ 99/2017

C. H. Beck

Mezinárodní spolupráce při správě daní
Automatická výměna informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků má pomoci ke zvýšení transparentnosti.
Právní zpravodaj

PZ 98/2017

C. H. Beck

Podpora mobility pracovníků
Vláda navrhuje úpravu podmínek nabytí důchodových práv.
Právní zpravodaj

PZ 111/2017

C. H. Beck

Status veřejné prospěšnosti
Poslanci jednají o úpravě nabývání a pozbývání statusu veřejné prospěšnosti.
Právní zpravodaj

PZ 100/2017

C. H. Beck

Kybernetické útoky na banky
Vláda navrhuje povinné sdílení informací o kybernetických útocích směřujících na banky.
Právní zpravodaj

PZ 109/2017

C. H. Beck

Náhrada škody v hospodářské soutěži
Jednotná pravidla posílí soukromoprávní prosazování soutěžních norem.
Právní zpravodaj

PZ 102/2017

C. H. Beck

Pravomoci ČNB
Poslanci jednají o závazných úvěrových ukazatelích pro spotřebitelské úvěry zajištěné obytnou nemovitostí.
Právní zpravodaj

PZ 97/2017

C. H. Beck

Kryté dluhopisy
Vláda navrhuje nahrazení úpravy hypotečních zástavních listů.
Právní zpravodaj

PZ 110/2017

C. H. Beck

Přípravky na ochranu rostlin
Poslanci jednají o povinné registraci distributorů přípravků pro profesionální uživatele.
Právní zpravodaj

PZ 105/2017

C. H. Beck

Kolektivní správa autorských práv
Harmonizovaná úprava má napomoci rozvoji digitálního trhu.
Právní zpravodaj

PZ 92/2017

C. H. Beck

Dovoz a vývoz lidských tkání a buněk
Sledovatelnost lidských tkání a buněk má zajistit jednotný evropský kód.
Právní zpravodaj

PZ 91/2017

C. H. Beck

DVB-T2
Vláda navrhuje přechod na nový standard zemského digitálního televizního vysílání.
Právní zpravodaj

PZ 94/2017
Otevřete nové možnosti

Nyní se nacházíte ve verzi Beck-online START a můžete pracovat s aktuální legislativou.

Přístup k rozsáhlé databázi judikatury a literatury a plná funkcionalita se Vám otevře po přihlášení

Pokud ještě nemáte svůj účet volejte nebo nám pošlete své kontaktní údaje a my se Vám ozveme zpět

|