Čekejte, prosím...

Poslední aktualizace:

18. 6. 2019

4513 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

eNeschopenka
Senátoři schválili povinné elektronické hlášení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.
Právní zpravodaj

PZ 158/2019

C. H. Beck

Stabilizační příplatek
Senátoři schválili možnost navýšení služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů.
Právní zpravodaj

PZ 159/2019

C. H. Beck

Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění
Transpoziční novela předznamenává možnou budoucí právní úpravu systému zaměstnaneckých penzí.
Právní zpravodaj

PZ 160/2019

C. H. Beck

Zvyšování příjmů veřejných rozpočtů
Vláda navrhuje zvýšení některých daní a poplatků.
Právní zpravodaj

PZ 155/2019

C. H. Beck

Pravomoci ČNB
Vláda navrhuje závazné úvěrové ukazatele pro spotřebitelské úvěry zajištěné obytnou nemovitostí.
Právní zpravodaj

PZ 156/2019

C. H. Beck

Obsazování rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven
Členové orgánů zdravotních pojišťoven budou voleni z řad pojištěnců jednotlivých zaměstnaneckých pojišťoven.
Právní zpravodaj

PZ 157/2019

C. H. Beck

Investiční pobídky na projekty s vyšší přidanou hodnotou
Poslanci schválili flexibilnější systém veřejné podpory ve vztahu k aktuální hospodářské situaci.
Právní zpravodaj

PZ 154/2019

C. H. Beck

Více pravomocí zpravodajským službám
Poslanci schválili účinnější prostředky zastírání zpravodajské činnosti.
Právní zpravodaj

PZ 153/2019

C. H. Beck

Papírová evidence tržeb
Poslanci schválili řadu výjimek z evidence tržeb, náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb a snížení DPH pro vybrané služby a zboží.
Právní zpravodaj

PZ 152/2019

C. H. Beck

Přechod dluhů dětí na rodiče
Poslanci jednají o zvláštní ochraně nezletilých osob před dluhy.
Právní zpravodaj

PZ 151/2019

C. H. Beck

Modernizační fond
Poslanci jednají o změně financování projektů na snižování emisí skleníkových plynů, využití obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti.
Právní zpravodaj

PZ 150/2019

C. H. Beck

Informovaný výběr potravin
Vláda navrhuje zpřesnění dobrovolné informace o výrobci potraviny.
Právní zpravodaj

PZ 147/2019

C. H. Beck

Stálé volební obvody pro volby do Senátu
Vláda navrhuje rigidnější volební pravidla.
Právní zpravodaj

PZ 149/2019

C. H. Beck

Nedostatek učitelů
Vláda navrhuje pravomoc ředitele školy uznat odbornou kvalifikaci učitele.
Právní zpravodaj

PZ 148/2019

C. H. Beck

Zvýšení počtu peněžitých trestů
Poslanci jednají o opatření ke snížení počtu vězněných osob.
Právní zpravodaj

PZ 144/2019

C. H. Beck

Rodná čísla v občanských průkazech
Poslanci jednají o tříletém odkladu ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů.
Právní zpravodaj

PZ 143/2019

C. H. Beck

Flexibilnější podpora výzkumu
Poslanci jednají o uvolnění pravidel metodiky hodnocení výzkumných organizací a výsledků ukončených programů.
Právní zpravodaj

PZ 145/2019

C. H. Beck

Digitální služba
Poslanci jednají o elektronizaci veřejné správy.
Právní zpravodaj

PZ 142/2019

C. H. Beck

Kvalifikovaný servis zdravotnických prostředků
Poslanci jednají o povinnosti dodavatele zajistit školení pracovníků provádějících servis zdravotnického prostředku.
Právní zpravodaj

PZ 146/2019

C. H. Beck

Evidenční list vrhu štěňat psa
Vláda navrhuje řadu nových povinností pro chovatele zvířat.
Právní zpravodaj

PZ 141/2019

C. H. Beck

Dvojí kvalita výrobků na trhu EU
Vláda navrhuje rychlý zákaz klamání spotřebitele totožně vypadajícími výrobky s odlišným složením.
Právní zpravodaj

PZ 139/2019

C. H. Beck

Navýšení rodičovského příspěvku
Vláda navrhuje zvýšení dávky státní sociální podpory o 80 000 Kč i pro stávající rodiče.
Právní zpravodaj

PZ 140/2019

C. H. Beck

Tržní hodnota
Vláda navrhuje postup oceňování majetku, u něhož nelze určit obvyklou cenu.
Právní zpravodaj

PZ 138/2019

C. H. Beck

Flexibilnější podpora výzkumu
Vláda navrhuje uvolnění pravidel metodiky hodnocení výzkumných organizací a výsledků ukončených programů.
Právní zpravodaj

PZ 137/2019

C. H. Beck

Modernizační fond
Vláda navrhuje změnu financování projektů na snižování emisí skleníkových plynů, využití obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti.
Právní zpravodaj

PZ 136/2019