Čekejte, prosím...
4260 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Finanční kontrola dobrovolného svazku obcí
Dobrovolné svazky obcí budou povinny vytvořit systém finanční kontroly svého hospodaření.
Právní zpravodaj

PZ 172/2018

C. H. Beck

Technické prohlídky vozidel
Stanice technické kontroly budou povinně nabízet i měření emisí.
Právní zpravodaj

PZ 171/2018

C. H. Beck

e-Sbírka a e-Legislativa
Vláda navrhuje odklad elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů na rok 2021.
Právní zpravodaj

PZ 169/2018

C. H. Beck

Náhrada za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Senátoři schválili vyjasnění způsobu výpočtu náhrady.
Právní zpravodaj

PZ 162/2018

C. H. Beck

Předběžné uvedení v držbu
Senátoři schválili zrychlení procesu nejvýznamnějších staveb dopravní infrastruktury.
Právní zpravodaj

PZ 157/2018

C. H. Beck

Akreditace starých vysokoškolských studijních programů
Senátoři umožnili dostudování v těchto programech stávajícím studentům a omezili přijímání dalších studentů.
Právní zpravodaj

PZ 165/2018

C. H. Beck

Evropský vyšetřovací příkaz
Nový právní institut zjednoduší opatřování důkazů v trestních věcech.
Právní zpravodaj

PZ 167/2018

C. H. Beck

Přestupková imunita ústavních soudců
Senátoři schválili sjednocení odpovědnosti za přestupky ústavních soudců, poslanců a senátorů.
Právní zpravodaj

PZ 163/2018

C. H. Beck

Předškolní vzdělávání
Dítě mladší 3 let nebude mít na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Právní zpravodaj

PZ 166/2018

C. H. Beck

Předcházení a řešení krizí finančních institucí
Senátoři schválili rozšíření pravomocí České národní banky.
Právní zpravodaj

PZ 160/2018

C. H. Beck

Zvláštní podmínky pro převody jednotek
Senátoři schválili odstranění chyby, kvůli které katastrální úřady blokují převody jednotek.
Právní zpravodaj

PZ 158/2018

C. H. Beck

Podpora alternativních pohonných hmot
Dodavatelé motorového benzinu nebo motorové nafty budou moci při povinnosti snížení emisí skleníkových plynů kromě biopaliv zohlednit i zemní plyn, LPG, elektřinu a vodík.
Právní zpravodaj

PZ 164/2018

C. H. Beck

Státní záruka na zajištění půjčky pro MMF
Z devizových rezerv ČNB může být zapůjčeno 1,5 miliardy eur.
Právní zpravodaj

PZ 159/2018

C. H. Beck

Zpřísnění podmínek základního investičního fondu
Senátoři schválili zamezení daňovým únikům developerů.
Právní zpravodaj

PZ 168/2018

C. H. Beck

Distribuce pojištění a zajištění
Senátem prošel jednotný přístup k regulaci poskytování nebo zprostředkování na finančním trhu.
Právní zpravodaj

PZ 154/2018

C. H. Beck

Třinec statutárním městem
Senátoři schválili posílení významu hutnického města.
Právní zpravodaj

PZ 156/2018

C. H. Beck

Podpora mobility pracovníků
Senátoři schválili úpravu podmínek nabytí důchodových práv.
Právní zpravodaj

PZ 161/2018

C. H. Beck

Zvýšení důchodů
Senátoři navrhují zvýšení důchodu o 1 000 Kč měsíčně ode dne, v němž uplynulo 25 let od první splátky důchodu vyplacené poživateli.
Právní zpravodaj

PZ 153/2018

C. H. Beck

Systémová podjatost
Senátoři schválili omezení vylučování úředních osob ze správních řízení.
Právní zpravodaj

PZ 155/2018

C. H. Beck

Předběžné uvedení v držbu
Poslanci schválili zrychlení procesu nejvýznamnějších staveb dopravní infrastruktury.
Právní zpravodaj

PZ 149/2018

C. H. Beck

Předškolní vzdělávání
Dítě mladší 3 let nebude mít na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Právní zpravodaj

PZ 152/2018

C. H. Beck

Technické prohlídky vozidel
Stanice technické kontroly budou povinně nabízet i měření emisí.
Právní zpravodaj

PZ 150/2018

C. H. Beck

Zvýšení důchodů
Poslanci schválili zvýšení základní výměry důchodů z 9 na 10 % průměrné mzdy měsíčně.
Právní zpravodaj

PZ 151/2018

C. H. Beck

Vícejazyčný standardní formulář
Žadatelům o výpis z evidence Rejstříku trestů odpadne nutnost pořizovat překlad do některých jazyků.
Právní zpravodaj

PZ 146/2018

C. H. Beck

Legalizace konzumace alkoholu vodáky
Poslanci jednají o zproštění odpovědnosti za přestupek týkající se požití alkoholu nebo jiné návykové látky.
Právní zpravodaj

PZ 148/2018