Čekejte, prosím...

Poslední aktualizace:

18 březen 2019

4446 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Boj proti kůrovci
Poslanci jednají o úpravě základních povinností odborného lesního hospodáře.
Právní zpravodaj

PZ 93/2019

C. H. Beck

Kontroly krmiv
Kontrolované osoby budou mít právo na náhradu za odebrané kontrolní vzorky.
Právní zpravodaj

PZ 92/2019

C. H. Beck

Zefektivnění činnosti Státního pozemkového úřadu
Poslanci jednají o zavedení nárokového převodu stavby a souvisejícího majetku na žádost vlastníka pozemku.
Právní zpravodaj

PZ 89/2019

C. H. Beck

Kvalifikovaný průvodce
Poslanci jednají o odborné způsobilosti k průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.
Právní zpravodaj

PZ 90/2019

C. H. Beck

Územně správní členění státu
Poslanci jednají o zavedení jednotného územního členění.
Právní zpravodaj

PZ 88/2019

C. H. Beck

Kvóty pro ekonomickou migraci
Poslanci schválili kvantitativní roční kvóty pro žádosti o povolení k pobytu za výdělečnými účely.
Právní zpravodaj

PZ 85/2019

C. H. Beck

Národní sportovní agentura
Poslanci schválili zřízení nového ústředního správního úřadu ve věcech sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu.
Právní zpravodaj

PZ 86/2019

C. H. Beck

Souběh odměn vrcholných politiků
Poslanci schválili snížení odměny pro zastupitele, kteří jsou současně poslanci, senátory nebo ministry.
Právní zpravodaj

PZ 87/2019

C. H. Beck

Zákon roku 2018
Probíhá hlasování o nejlepším právním předpise roku.
Právní zpravodaj

PZ 91/2019

C. H. Beck

Daňový balíček 2019
Poslanci opět neschválili snížení spotřební daně z piva, jednají však o snížení DPH z podávání točeného piva.
Právní zpravodaj

PZ 84/2019

C. H. Beck

Zpracování osobních údajů
Poslanci schválili upuštění od uložení správního trestu pro obce a kraje.
Právní zpravodaj

PZ 83/2019

C. H. Beck

Hmyz jako hospodářské zvíře
Vláda navrhuje podmínky pro chovatele hmyzu určeného k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny.
Právní zpravodaj

PZ 82/2019

C. H. Beck

Ignorování vyhrazeného jízdního pruhu
Poslanci jednají o rozšíření pravomoci obecní policie.
Právní zpravodaj

PZ 76/2019

C. H. Beck

Prodejní doba ve velkoobchodě
Poslanci schválili výjimku z regulace prodejní doby o vyjmenovaných svátcích.
Právní zpravodaj

PZ 81/2019

C. H. Beck

Zúžení definice distributora pohonných hmot
Poslanci jednají o úlevě pro subjekty, které nakládají s pohonnými hmotami v malém měřítku.
Právní zpravodaj

PZ 78/2019

C. H. Beck

Zlevnění bytů v rodinných domech
Poslanci schválili osvobození od daně z nabytí jednotky v rodinném domě.
Právní zpravodaj

PZ 80/2019

C. H. Beck

Velká novela ZOK
Poslanci jednají o odstranění nedostatků úpravy obchodních společností a družstev.
Právní zpravodaj

PZ 77/2019

C. H. Beck

Legalizace konzumace alkoholu vodáky
Poslanci schválili toleranci 0,5 promile alkoholu pro malá plavidla na nesledovaných vodních cestách.
Právní zpravodaj

PZ 74/2019

C. H. Beck

Kůrovcová kalamita
Poslanci schválili možnost mimořádných opatření za účelem minimalizace škod na lesích.
Právní zpravodaj

PZ 75/2019

C. H. Beck

Sledování polohy a pohybu plavidel
Poslanci schválili povinnost užívat zařízení ke sledování plavidel na dopravně významné vodní cestě.
Právní zpravodaj

PZ 73/2019

C. H. Beck

Znalci, tlumočníci a překladatelé
Poslanci schválili přísnější podmínky výkonu znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti.
Právní zpravodaj

PZ 72/2019

C. H. Beck

Povinnost uveřejnění smluv ČEZ
Poslanci schválili zrušení výjimky pro státem ovládané společnosti.
Právní zpravodaj

PZ 79/2019

C. H. Beck

Střet zájmů předsedy vlády
Poslanci jednají o flexibilnějším výběru předsedy Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy.
Právní zpravodaj

PZ 67/2019

C. H. Beck

Přivýdělek policistů
Poslanci jednají o podmínkách pro výkon jiné výdělečné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů.
Právní zpravodaj

PZ 69/2019

C. H. Beck

Zákaz předjíždění kamionů
Poslanci jednají o zákazu jízdy nákladních automobilů nad 3 500 kg v levém pruhu na dálnicích.
Právní zpravodaj

PZ 71/2019