Čekejte, prosím...
4027 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Výjimky z registru smluv
Senátem prošla výjimka pro právnické osoby založené za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví.
Právní zpravodaj

PZ 271/2017

C. H. Beck

Novela zákona o advokacii
Senátoři schválili úpravu bezplatné právní pomoci.
Právní zpravodaj

PZ 270/2017

C. H. Beck

Kožešinové farmy
Senátoři schválili zákaz chovu a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin.
Právní zpravodaj

PZ 269/2017

C. H. Beck

Elektronizace utajovaných informací
Senátoři schválili podmínky nakládání s utajovanou informací zpracovávanou v elektronickém systému spisové služby.
Právní zpravodaj

PZ 262/2017

C. H. Beck

Náhrada škody v hospodářské soutěži
Jednotná pravidla posílí soukromoprávní prosazování soutěžních norem.
Právní zpravodaj

PZ 263/2017

C. H. Beck

Kontrola zpravodajských služeb
Senátoři navrhují, aby Vojenské zpravodajství nadále zabezpečovalo informace důležité jak pro obranu, tak pro bezpečnost ČR.
Právní zpravodaj

PZ 264/2017

C. H. Beck

Splatnost záloh na pojistné OSVČ
Senátoři schválili zkrácení lhůty splatnosti záloh na pojistné na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění.
Právní zpravodaj

PZ 265/2017

C. H. Beck

Biologické agens a toxiny
Senátoři schválili aktualizaci zákona podle mezinárodních doporučení a praktických zkušeností.
Právní zpravodaj

PZ 261/2017

C. H. Beck

Kariéra vojáků z povolání
Senátoři schválili dílčí zpřesnění systému odměňování a služebního postupu příslušníků ozbrojených sil.
Právní zpravodaj

PZ 268/2017

C. H. Beck

Daňové zvýhodnění dárců krve
Senátoři schválili vyšší ocenění hodnoty odběru krve a krvetvorných buněk.
Právní zpravodaj

PZ 267/2017

C. H. Beck

Nakládání s majetkem územního samosprávného celku
Senátoři schválili kritéria správného hospodaření samospráv.
Právní zpravodaj

PZ 266/2017

C. H. Beck

Posuzování vlivů na životní prostředí
Senátoři navrhují legislativně technickou opravu.
Právní zpravodaj

PZ 260/2017

C. H. Beck

Hluk na letištích
Senátoři schválili adaptační novelu zákona o civilním letectví.
Právní zpravodaj

PZ 259/2017

C. H. Beck

Česká obchodní inspekce
Senátoři schválili rozšíření pravomocí ČOI.
Právní zpravodaj

PZ 258/2017

C. H. Beck

Posuzování shody stanovených výrobků
Nová pravidla se týkají lanových drah, osobních ochranných prostředků a spotřebičů plynných paliv.
Právní zpravodaj

PZ 257/2017

C. H. Beck

Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění
Poslanci schválili posílení práv studujících dětí do 26 let věku.
Právní zpravodaj

PZ 250/2017

C. H. Beck

Obecní policie
Senátoři schválili snížení stanoveného minimálního věku strážníka.
Právní zpravodaj

PZ 254/2017

C. H. Beck

Přesčasy příslušníků bezpečnostních sborů
Senátoři schválili změny v úpravě služebního poměru.
Právní zpravodaj

PZ 253/2017

C. H. Beck

Vyšší příjmy obcí
Senátoři schválili zvýšení podílu obcí na výnosu DPH.
Právní zpravodaj

PZ 255/2017

C. H. Beck

Sestava z veřejné části živnostenského rejstříku
Poslanci schválili dílčí změny živnostenského zákona.
Právní zpravodaj

PZ 249/2017

C. H. Beck

Elektronická identifikace
Senátoři schválili stanovení obecného způsobu prokazování totožnosti elektronickou cestou.
Právní zpravodaj

PZ 252/2017

C. H. Beck

DVB-T2
Senátoři schválili přechod na nový standard zemského digitálního televizního vysílání.
Právní zpravodaj

PZ 256/2017

C. H. Beck

Evropské politické strany a nadace
Adaptační zákon bude upravovat změnu právní formy.
Právní zpravodaj

PZ 251/2017

C. H. Beck

Řízení a kontrola veřejných financí
Poslanci schválili flexibilnější kontrolu veřejných výdajů.
Právní zpravodaj

PZ 248/2017

C. H. Beck

Vnitrozemská plavba
Poslanci schválili novou speciální úpravu pracovní doby zaměstnanců ve vodní dopravě.
Právní zpravodaj

PZ 246/2017