Slovenské komentáře C. H. Beck

S rozrůstajícím se edičním plánem na Slovensku došlo k logickému kroku a tím je zpřístupnění vycházejícíh komentářů také v elektronické podobě. Komentáře najdete v beck-online v plných textech, rozdělené do čtyř modulů, ze kterých můžete vybírat:

Texty komentářů jsou prolinkované s předpisy publikovanými na stránkách www.slov-lex.sk, kde jsou k dispozici oficiální znění Sbierky zákonov i její časové verze.

Základní informaci o cenách, najdete v našem ceníku, konkrétní podmínky předplatného s Vámi dojedná náš odborný poradce.