About jaro

This author has not yet filled in any details.
So far has created 9 blog entries.

VRCHNÍ SOUD V PRAZE: Vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím soudu

13. 3. 2019|

Řízení o vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným má charakter sporného řízení. O podání žaloby o vyloučení společníka musí nejdříve rozhodnout valná hromada s tím, že dotčený společník nehlasuje. Požadavek na předchozí souhlas valné hromady k podání návrhu na vyloučení společníka není samoúčelný. Společníku musí být dána možnost se valné hromady účastnit a k […]

ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY: Rozhodování soudů o podmíněném propuštění

13. 3. 2019|

Nelze judikaturně zcela vyloučit možnost podmíněného propuštění pro jakkoli definovanou skupinu odsouzených, a to ani u chronických recidivistů či pachatelů velmi závažné kriminality, pokud zákonodárce obecně připustil možnost podmíněného propuštění u všech odsouzených. Každý případ je třeba hodnotit individuálně a rozhodnutí o podmíněném propuštění je nutné odůvodnit vzhledem k osobě konkrétního odsouzeného, neopomíjeje též jeho […]

Právo zřeknout se možnosti odvolání daru pro hrubý nevděk obdarovaného a cizoložství obdarovaného jako důvod pro odvolání daru

13. 3. 2019|

Podle Vážného sbírky nelze v cizoložství obdarovaného manžela spatřovat hrubý nevděk opravňující k odvolání daru, dopustil-li se cizoložství i dárce. K rozhodnutí připojujeme komentář Michala Králíka a Petra Lavického analyzující použitelnost judikatury k odvolání daru podle OZO a ObčZ 1964 pro současnou právní úpravu. Číst celý judikát

Ten dluh Ti zaplatím, až mně zaplatí třetí osoba

13. 3. 2019|

V praxi jsou běžná ujednání, kdy strany chtějí vázat plnění dlužníka věřiteli na určitou budoucí nejistou událost. Typicky jde např. o ujednání o tom, že dlužník bude plnit věřiteli až tehdy, kdy bude dlužníku plnit jeho jiný dlužník z jejich vzájemného závazku. Soudní praxe dosud takové ujednání posuzovala jako absolutně neplatné pro rozpor s dobrými […]

Zahraniční terorističtí bojovníci a česká právní úprava

13. 3. 2019|

Ačkoli se o tzv. zahraničních bojovnících hovoří v poslední době zejména ve spojení s tzv. Islámským státem, ve skutečnosti se jedná o problém globálního charakteru. I z České republiky odešli a možná stále odcházejí jedinci do zahraničí, aby tam naplnili své různorodé cíle. Co se ale pak s těmito jedinci stane po návratu do své […]

Palebná síla automatického moratoria v insolvenčním řízení – zákaz uplatnění a nabytí práva na uspokojení ze zajištění

13. 3. 2019|

Článek představuje druhou část shrnutí připravovaného komentáře k insolvenčnímu zákonu pod hlavičkou nakladatelství C. H. Beck. V rámci insolvenčního řízení má významný dopad na postavení věřitele závěr, zda je věřitelem zajištěným či nezajištěným, případně v jakém rozsahu. Účinky automatického moratoria v tomto ohledu mohou zásadním způsobem ovlivnit, zda zůstane právo na uspokojení ze zajištění pro […]

Metro bez řidiče

13. 3. 2019|

Dopravní expert Petr Dolínek navrhuje umožnit provoz speciální dráhy prostřednictvím automatického provozu, kdy je drážní vozidlo řízeno technickým systémem bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo. Speciální dráhou je pražské metro, u kterého se uvažuje o vybudování bezobslužného provozu na plánované lince D. Celá zpráva

Přivýdělek policistů

13. 3. 2019|

Vláda navrhuje revizi úpravy spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Novela občanského zákoníku zjednodušuje změnu prohlášení, jakožto i stanov společenství vlastníků. Návrh zužuje rozsah zákonného předkupního práva spoluvlastníků. Podrobněji se upravuje také správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek. Celá zpráva

Problémy bytového spoluvlastnictví

13. 3. 2019|

Vláda navrhuje revizi úpravy spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Novela občanského zákoníku zjednodušuje změnu prohlášení, jakožto i stanov společenství vlastníků. Návrh zužuje rozsah zákonného předkupního práva spoluvlastníků. Podrobněji se upravuje také správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek. Celá zpráva