Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
Aktuální články
Současné téma: GDPR
PR 21/2018 s. 734 Zpracování osobních údajů v pojišťovnictví ve světle nové regulace
PR 21/2018 s. IIpb ÚOOÚ: K povinnosti jmenovat pověřence vybranými městskými a krajskými organizacemi
PR 20/2018 s. 687 Cookies a GDPR
PR 18/2018 s. IIpc ÚOOÚ: Sdělení k vyžadování souhlasu
PR 17/2018 s. IIIpb Od 1. 7. 2018 jsou řízení o předběžných otázkách týkající se fyzických osob anonymizována