Čekejte, prosím...
A A A
14. 8. 2014, [Právní zpravodaj]
Pedagogové bez odborné kvalifikace

Zkušení učitelé starší 55 let nadále nebudou povinni mít odbornou kvalifikaci.

Dne 30. 7. 2014 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, jehož cílem je předejít problémům se zabezpečením vzdělávání z důvodu hrozícího nedostatku učitelů.

Podle § 3 odst. 1 písm. b) PedPrac pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává. Podle § 32 odst. 1 písm. b) PedPrac fyzická osoba, která tento předpoklad nesplňuje, může vykonávat přímou pedagogickou činnost nejdéle do 31. 12. 2014, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí.

K 27. 2. 2014 pracovalo v resortu školství z celkového počtu 145 838 učitelů 11 090 učitelů bez odborné kvalifikace, kteří nezahájili studium, kterým by odbornou kvalifikaci získali.

Návrh umožní vykonávat přímou pedagogickou činnost bez odborné kvalifikace i po 1. 1. 2015:

-

rodilým mluvčím cizích jazyků s maturitní zkouškou či vysokoškolským vzděláním,

-

učitelům některých předmětů pracujícím na úvazek nepřesahující jednu polovinu stanovené týdenní pracovní doby (např. všeobecně-vzdělávací předměty vyučované výkonnými a výtvarnými umělci),

-

pedagogickým pracovníkům, kteří k 1. 1. 2015 dosáhli 55 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu školy nebo školského zařízení nejméně po dobu 20 let prokázali schopnost výkonu požadované činnosti.

Navíc se právnické osobě vykonávající činnost školy nebo školského zařízení umožňuje zajišťovat výchovu a vzdělávání po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, pokud prokazatelně nemůže tyto činnosti zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací.

Návrh míří do Senátu.