Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

2. 1. 2015, [Právní zpravodaj]
Zdravotnické prostředky

Prezident podepsal komplexní úpravu zacházení se zdravotnickými prostředky.

Dne 6. 11. 2014 prezident republiky podepsal zákon o zdravotnických prostředcích, který má nahradit stávající zákon č. 123/2000 Sb.

Cílem zákona je nastavit komplexní pravidla pro regulaci trhu a zacházení se zdravotnickými prostředky, a to od jejich výroby, uvedení na trh včetně posouzení shody a dovozu, přes jejich distribuci, uvedení do provozu, výdej, prodej a používání včetně zkoušení v rámci klinické zkoušky nebo hodnocení funkční způsobilosti, až po jejich servis a odstraňování․

Návrh doprovodného zákona, který měl regulovat též reklamu na zdravotnické prostředky a úhrady zdravotnických prostředků ze zdravotního pojištění, vláda dne 3. 2. 2014 vzala zpět. Podle vyjádření ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka „nejprve je třeba poznat situaci na trhu, provést kategorizaci prostředků a následně bude možné transparentně řešit otázku úhrad zdravotnických prostředků“.

Nová úprava má mimo jiné

-

zajistit, aby zdravotnické prostředky, které míří přímo ke konečným uživatelům (tedy mimo poskytování zdravotní péče), byly nejen bezpečné, ale též terapeuticky účinné,

-

nastavit způsob zacházení se zdravotnickými prostředky při poskytování jiných než zdravotních služeb (např. kosmetických služeb),

-

zavést nové definice a klasifikace,

-

překonat roztříštěnost pravomocí správních orgánů a nejednotnou správu údajů (vznikne Registr zdravotnických prostředků – RZPRO),

-

sjednotit používanou terminologii.

Návrh byl schválen ve znění komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny a pozměňovacího návrhu poslankyně Soni Markové.