Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

21. 8. 2020, [Právní zpravodaj]
Zvláštní způsoby hlasování ve volbách

Hlasovat bude možné z automobilu, v uzavřeném pobytovém zařízení nebo do zvláštní přenosné schránky.

Dne 20. 8. 2020 Senát schválil vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020.

Návrh upravuje právo osob omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním COVID-19 volit ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu, které se uskuteční ve dnech 2․ a 3. 10. 2020 a 9. a 10. 10. 2020, a v místním nebo krajském referendu konaném v souběhu s volbami a podmínky výkonu volebního práva a práva hlasovat v referendu těchto osob prostřednictvím zvláštních způsobů hlasování.

Překážka ve výkonu volebního práva pro osoby s omezenou osobní svobodou z důvodu ochrany zdraví lidu se nebude vztahovat na oprávněného voliče, který využije zvláštního způsobu hlasování.

Zvláštními způsoby hlasování budou

1.

hlasování u volebního stanoviště – v místě pro hlasování výlučně z motorového vozidla,

2.

hlasování při pobytovém zařízení – v zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, které bylo uzavřeno podle zákona o ochraně veřejného zdraví z důvodu ochrany před onemocněním COVID-19,

3.

hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – v místě, kde pobývá volič, který z vážných důvodů nemohl využít hlasování u volebního stanoviště.

Návrh míří k prezidentu republiky.