Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

14. 9. 2020, [Právní zpravodaj]
Zvýšení sazeb pokut a přísnější postih začínajících řidičů

Vláda navrhuje revizi trestání dopravních přestupků.

Dne 17. 8. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o silničním provozu.

Cílem návrhu je revize právní úpravy správního trestání v oblasti silničního provozu včetně bodového systému, aby bylo možné adekvátně postihnout nejzávažnější porušení pravidel silničního provozu s odrazujícím účinkem.

Návrh zvyšuje horní hranice sazeb pokut za jednotlivé přestupky a také stanovuje dolní hranice sazeb (s výjimkou nejnižšího pásma)․ Smyslem revize je zpřísnění sankcí za závažné přestupky a zmírnění sankcí u méně závažných porušení pravidel silničního provozu.

Revize bodového systému přináší zúžení sazeb ze současných 5 do 3 skupin (6, 4 a 2 body).

Na žádost řidiče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle řidiči informace o každé změně v jeho bodovém hodnocení formou SMS, e-mailu či datovou zprávou (§ 123b ProvPoz).

Začínající řidiči budou moci přijít o řidičský průkaz již za polovinu bodů. Řidiči se po dobu dvou let ode dne udělení řidičského oprávnění bude snižovat hranice pro postup podle § 123c ProvPoz na 6 bodů (obecně platí 12 bodů).

Řidič nebude smět

a)

řídit vozidlo, na němž není umístěna tabulka státní poznávací značky („registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,

b)

řídit vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.

V současné době je to pouze povinnost provozovatele v § 38 odst. 1 písm. c) ProvVoz.

Na dálnici bude možné zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost dopravní značkou až na 140 km/h (§ 18 odst. 7 ProvPoz).

Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem bude muset ponechat za ním bezpečnou vzdálenost, aby mohl zastavit vozidlo (podle současné úpravy pouze aby se mohl vyhnout srážce) v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním (§ 19 odst. 1 ProvPoz). Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 10 m, zvláštního vozidla nebo autobusu bude muset při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla rychlostí vyšší než 50 km/h ponechat za vozidlem jedoucím před ním vzdálenost alespoň 50 m.

Řidič nebude smět zastavit a stát na chodníku, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci (§ 27 odst. 1 ProvPoz).

Rozšiřuje se oprávnění policisty zadržet řidičský průkaz (§ 118b ProvPoz).

Rozšiřuje se výčet přestupků, které bude moci obecní policie projednat příkazem na místě (§ 124 ProvPoz).