Čekejte, prosím...
A A A
1. 10. 2020, [Právní zpravodaj]
Podpora jaderné energetiky

Poslanci jednají o finanční výpomoci na výstavbu jaderných elektráren a garantovaném výkupu elektřiny z jaderných zdrojů.

Dne 30. 9. 2020 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice.

Cílem návrhu je

a)

v zájmu ochrany klimatu přispět k dekarbonizaci výroby elektřiny a

b)

zajistit energetickou bezpečnost České republiky prostřednictvím výroby elektřiny v nízkouhlíkových výrobnách na území České republiky a zvýšit podíl elektřiny z nízkouhlíkových výroben na hrubé konečné spotřebě energie v České republice při současném zohlednění zájmu zákazníků na minimalizaci dopadů opatření na ceny energií pro zákazníky v České republice.

Nový zákon má upravit

a)

práva a povinnosti spojené s přechodem České republiky k nízkouhlíkové energetice prostřednictvím zajištění výroby elektřiny v nízkouhlíkových výrobnách a její dodávky do elektrizační soustavy České republiky a

b)

opatření k zajištění běžně přijatelné vnitřní míry návratnosti investic do nízkouhlíkových výroben vynaložených oprávněným investorem nízkouhlíkové výrobny.

Nízkouhlíkovou výrobnou se bude rozumět výrobna elektřiny na území České republiky s jaderným reaktorem s instalovanou kapacitou o minimálním elektrickém výkonu 100 MW připojená po roce 2030 do elektrizační soustavy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu uzavře s investorem – držitelem státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny v jaderném zařízení smlouvu o výkupu elektřiny za účelem zajištění podpory příjmů tohoto investora během provozní fáze výrobny s cílem dosáhnout návratnosti investic vynaložených tímto investorem. Smlouva o výkupu se bude uzavírat nejméně na dobu 30 let s možností jejího opakovaného prodloužení o nejméně 10 let. K uzavření smlouvy se bude vyžadovat schválení vládou.

Elektřinu bude vykupovat nově zřízená právnická osoba se 100% majetkovou účastí státu.

Na výstavbu nízkouhlíkové výrobny bude moci být poskytnuta ze státního rozpočtu návratná finanční výpomoc.

Návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jakožto výboru garančnímu. Lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dní.