Čekejte, prosím...
A A A

IusFocus

Pracovní a sociální právo

 
Evropská komise: Zpráva o digitálním certifikátu EU COVID a výhled do budoucna

Evropská komise dne 18. 10. 2021 schválila Zprávu Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 16 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 [COM (2021) 649 final].

Zprava konstatuje, že dosud bylo vydáno více než 591 milionů certifikátu EU COVID, který je podle Komise klíčovým prvkem reakce Komise na COVID-19․ Komise má za to, že stanovil globální standard a v současnosti se jedná o jediný systém, který již funguje v mezinárodním měřítku. K systému EU se připojilo již 43 zemí – 27 členských států EU, 3 země Evropského hospodářského prostoru, Švýcarsko a 12 dalších zemí a území. Celkem se na Komisi obrátilo 60 třetích zemí, které mají o účast v systému zájem. Vedle těch, které jsou již propojeny, probíhají s 28 zainteresovanými zeměmi technická jednání. Na 20 zemí EU používá na doplňujícím vnitrostátním právním základě certifikát též pro domácí účely, například ke vstupu na velké akce a do restaurací, kin a muzeí, a mnohdy slouží i jako potvrzení o bezinfekčnosti ve spojení s výkonem práce.

Pokud jde o výhled do budoucna, Komise ve Zprávě uvedla, že bude i nadále monitorovat platnost certifikátů o očkování a zotavení a také používání testů na protilátky a rychlých antigenních testů pro účely vydávání certifikátů o zotavení, a jakmile obdrží nejnovější vědecké pokyny, znovu zváží příslušné možnosti. Komise předloží další zprávu o uplatňování nařízení do 31. 3. 2022. S ohledem na vývoj epidemiologické situace může být k této zprávě připojen legislativní návrh na prodloužení doby použitelnosti nařízení. Komise nevylučuje, že tento návrh předloží již v dřívější fázi, aby se nezbytný legislativní postup mohl dokončit včas.