Čekejte, prosím...
A A A

IusFocus

Občanské právo

 
Novela zákona o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19 rozšiřuje možnost náhrady škody za nemajetkovou újmu

Dne 11. 8. 2021 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučil k legislativnímu projednání vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb․, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sn. tisk 1255), a na základě žádosti vlády již dříve rozhodl, že návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním prvního čtení.

Změna zákona č. 569/2020 Sb.PojZdrav umožní, aby se z pohledu úhrad z veřejného zdravotního pojištění přistupovalo shodně k očkovacím látkám, které stát pořídí vedle očkovacích látek pořízených společným nákupem členských států Evropské unie, a to i bezplatně, přičemž se jedná buď o léčivé přípravky, které podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 schválila Evropská komise na základě příznivého stanoviska Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), nebo léčivé přípravky obsahující očkovací látky odpovídající očkovacím látkám v registrovaných léčivých přípravcích (například očkovací látka od Pfizer/BioNTech, která byla vyrobena pro Izrael), jako k očkovacím látkám, které jsou dosud pořizovány z prostředků státního rozpočtu na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192. V praxi to znamená, že i pro tato další pořízení očkovací látky bude možné, aby stát společně se zdravotními pojišťovnami zajistil distributora léčivých přípravků a distribuce byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Novela předmětných zákonů dále zajistí, že zdravotní pojišťovny uhradí z veřejného zdravotního pojištění takto pořízenou očkovací látku a její podání pojištěnci dané zdravotní pojišťovny. A konečně – pokud dojde u očkovaného k újmě na zdraví způsobené očkováním takto pořízenou očkovací látkou, stát také nahradí tuto újmu na zdraví. Nově by tak měly být umožněné náhrady škody za nemajetkovou újmu na zdraví podle § 2958 ObčZ.

Návrh zákona byl sice předložen až v závěru volebního období, jeho schválení ve zrychleném projednávání lze však s ohledem na jeho věcnou podstatu považovat za reálné.