Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

[Právní rozhledy 12/2021, s. IV]
EU navrhla WTO mnohostrannou obchodní dohodu ohledně pandemie COVID-19

EU předložila dne 4. 6. 2021 Světové obchodní organizaci (WTO) návrh, aby její členové vstoupili do mnohostranného obchodního dialogu o dohodě, jejímž cílem je rozšířit výrobu očkovacích látek a léčebných prostředků proti COVID-19 a zajistit k nim všeobecný a spravedlivý přístup.

Návrh určený pro WTO se skládá ze dvou sdělení (Sdělení EU Generální radě WTO a Sdělení EU Radě TRIPS v rámci WTO), zdůrazňuje ústřední úlohu WTO v reakci na pandemii COVID-19 a naléhavě vyzývá členy WTO, aby se dohodli na souboru závazků, které se budou týkat mj․ i práv duševního vlastnictví. EU konkrétně vyzývá vlády, aby: a) zajistily, že očkovací látky a léčebné prostředky proti COVID-19 a jejich složky budou moci volně překračovat hranice; b) podporovaly výrobce v rozšiřování výroby a zároveň zajistily, že nejpotřebnější země získají očkovací látky za dostupnou cenu; a c) usnadnily používání nucených licencí v rámci stávající Dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), která již tuto flexibilitu poskytuje, a tak jde o legitimní nástroj, který by bylo možné rychle použít.

EU mj. navrhuje omezit zaváděni vývozních omezení tak, aby země, které očkovací látky vyrábějí, vyvážely spravedlivý podíl své domácí produkce. Dodávky by nikdy neměly být omezovány a žádná opatření by neměla omezovat obchod se vstupy nezbytnými pro výrobu očkovacích látek a léčebných prostředků proti COVID-19. Dále EU vyzývá vlády, aby důrazně motivovaly a podporovaly výrobce a vývojáře očkovacích látek v rozšiřování výroby a zajišťování cenově dostupných dodávek očkovacích látek do zemí s nízkými a středními příjmy. Opatření by mohla zahrnovat licenční smlouvy, sdílení odborných znalostí, odstupňování cen včetně neziskového prodeje do zemí s nízkými příjmy, smluvní výrobu a nové investice do výrobních zařízení v rozvojových zemích. EU očekává, že všichni výrobci a vývojáři očkovacích látek učiní konkrétní závazky k navýšení dodávek do zranitelných rozvojových zemí. Pokud jde o duševní vlastnictví, jako nejúčinnější nástroj, který napomůže k rozšiřování výroby a sdílení odborných znalostí, určuje EU dobrovolné licence. V případě neúspěchu dobrovolné spolupráce jsou v kontextu pandemie legitimním nástrojem i nucené licence, což znamená, že vláda udělí cílenou licenci výrobci, který projeví zájem o výrobu očkovací látky, i bez souhlasu majitele patentu. EU rovněž předložila zvláštní Sdělení o duševním vlastnictví orgánu WTO pověřenému prováděním Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Rada TRIPS), v němž propojuje každý z cílů dohody s konkrétními ustanoveními Dohody TRIPS.