Čekejte, prosím...
A A A
[Právní rozhledy 1/2021, s. III]
Senát: K aktuální situaci v důsledku platných omezení v nouzovém stavu

Senát na své 3. schůzi dne 17. 12. 2020 přijal usnesení k aktuální situaci v důsledku platných omezení v nouzovém stavu (usn. č. 92), v němž se vyslovuje k postupu vlády při boji s pandemií COVID-19.

Senát v usnesení mj. připomíná, že hlavním úkolem vlády při boji s pandemií COVID-19 je minimalizace škod na životech, zdraví a majetku obyvatel ČR. V této souvislosti vyzval vládu, aby mj.:

neprodleně provedla revizi kompenzací za r. 2020 a na jejím základě případně poskytla kompenzace za r. 2020 i právnickým a fyzickým podnikajícím osobám, které byly postiženy ekonomickými dopady koronavirové krize, ale stávající podpůrné programy se na ně nevztahují či nepokrývají škody jim způsobené;

upravila kompenzační programy pro r. 2021 tak, že zajistí spravedlivou kompenzaci všem postiženým firmám a živnostníkům na úrovni, která umožní jejich další existenci a bude kompenzovat minimálně veškeré prokazatelné náklady, a návrh na nový kompenzační systém Senátu předložila do 11. 1. 2021;

co možná nejpřesněji formulovala přijatá vládní opatření s cílem co nejvíce zabránit zbytečnému omezování života v oblastech, kde to není nutné;

zajistila veřejný, na jednom místě dostupný, aktuálně platný a strukturovaný souhrn pravidel a opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19 na národní úrovni.

Senát upozornil, že aktuální situace v kontextu přijatých opatření v amatérském sportu a sportu mládeže se jeví jako neudržitelná, vede k devastaci pohybových návyků a kondice zejména u mládeže, a může přispět k výraznému odklonu dětí a mládeže od pravidelného sportování a sportu jako takového. Vyzval proto kompetentní orgány, zejména vládu a Národní sportovní agenturu, aby neprodleně zpracovaly a schválily pravidla pro amatérské sportování, a to jak na venkovních, tak i vnitřních sportovištích. Upozornil rovněž na situaci v oblasti kultury, kde řada umělců působí jako OSVČ či na dohodu. Pokračování současného stavu by pro významnou část těchto umělců znamenalo faktickou likvidaci. Vyzval proto vládu (zejména Ministerstvo kultury), aby neprodleně zpracovala analýzu dosavadní podpory umělců a připravila pravidla, která umožní lepší fungování jednotlivých uměleckých disciplín na profesionální i amatérské úrovni. V závěru ji rovněž vyzval, aby poskytla akreditaci všem žadatelům na vládní tiskové konference a respektovala svobodu projevu a tisku jako základní pilíř demokratické společnosti.