Čekejte, prosím...
A A A
21. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Rozvoj kapitálového trhu

Poslanci jednají o zavedení účtu dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu.

Dne 21. 4. 2021 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu.

Cílem návrhu je rozvinout český kapitálový trh a posílit jeho konkurenceschopnost.

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu upravuje základní náležitosti účtu dlouhodobých investic. Smlouvou o účtu dlouhodobých investic se správce účtu dlouhodobých investic jako podnikatel zaváže vést účet dlouhodobých investic pro majitele tohoto účtu. Majetek vedený na účtu dlouhodobých investic budou moci tvořit pouze

a)

peněžní prostředky,

b)

investiční cenné papíry,

c)

cenné papíry kolektivního investování,

d)

nástroje peněžního trhu a

e)

deriváty.

Navrhuje se také rozšířit působnost Burzovního rozhodčího soudu.

Působnost finančního arbitra bude rozšířena i na spory mezi spotřebitelem a správcem účtu dlouhodobých investic.

Novela zákona o komoditních burzách rozšiřuje působnost rozhodčího soudu (Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze).

Novela zákona o doplňkovém penzijním spoření zavádí nový typ účastnického fondu, tzv. alternativní účastnický fond, u něhož nebude tak přísná regulace poplatků a investiční strategie.

Novela zákona o daních z příjmů spojuje stávající limity daňové podpory pro produkty spoření na stáří. Těmito produkty budou:

a)

penzijní připojištění se státním příspěvkem,

b)

doplňkové penzijní spoření,

c)

penzijní pojištění,

d)

soukromé životní pojištění a

e)

účet dlouhodobých investic a obdobný účet.

Exekutor bude žádat o součinnost elektronicky datovým souborem (XML) nejen peněžní ústav, ale nově i finanční instituci (§ 34 odst. 3 EŘ).

Novela zákona o dluhopisech požaduje, aby emisní podmínky obsahovaly kromě informace o emisi dluhopisů také informace o emitentovi.

Návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jakožto výboru garančnímu.