Čekejte, prosím...
A A A
30. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Kontrola Státního fondu dopravní infrastruktury

Členové dozorčí rady budou moci být přítomni na všech jednáních výboru.

Dne 28. 4. 2021 Senát schválil poslanecký návrh novely zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury.

Cílem návrhu je umožnit členům dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury účastnit se jednání výboru tohoto fondu, které je klíčem k porozumění aktivitám a činnosti fondu a tedy k tomu, aby dozorčí rada jmenovaná Poslaneckou sněmovnou mohla řádně vykonávat svou kontrolní funkci.

Navrhuje se proto výslovně stanovit, že členové dozorčí rady mohou být přítomni na všech jednáních výboru (§ 9 SFDIZ).

Návrh míří k prezidentu republiky.