Čekejte, prosím...
A A A
30. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Zjednodušení autoškoly

Senátoři schválili lehčí provádění opakovaných zkoušek.

Dne 28. 4. 2021 Senát schválil poslanecký návrh novely zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Cílem návrhu je zjednodušit provádění zkoušek z praktické jízdy a proces provádění opakovaných zkoušek jak pro žadatele, tak pro autoškoly, který upravila novela č. 48/2016 Sb. (PZ 3/2016).

Výcvik v řízení vozidla bude moci u „velkých vozidel“ trvat až 4 (nyní 2) vyučovací hodiny denně u jednoho žadatele. Stávající úprava se zachová u skupin AM, A1, A2, A, B1 nebo B [§ 27 odst. 2 písm. b) ZpMotVoz].

Osoba, která se účastní základního školení pro získání profesního osvědčení (učitel autoškoly), bude moci být při výcviku v řízení vozidla [§ 27 odst. 2 písm. c) ZpMotVoz].

Učitel výcviku bude smět doprovázet na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném osobním automobilu pouze 1 žadatele o řidičské oprávnění a doprovodné vozidlo nebude smět řídit jiný žadatel o řidičské oprávnění (§ 29a ZpMotVoz).

Ke zkoušce z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy žadatele o řidičské oprávnění již nebude muset doprovázet držitel příslušného profesního osvědčení (§ 38 odst. 3 ZpMotVoz).

Neuspěje-li žadatel o řidičské oprávnění ani při druhé opakované zkoušce, bude se muset před další zkouškou podrobit nové výuce nebo výcviku v částečném rozsahu (§ 39 odst. 2 ZpMotVoz).

Na opakování zkoušky bude mít žadatel 12 (nyní 6) měsíců (§ 39 odst. 5 ZpMotVoz).

Navrhuje se umožnit opakování pouze druhé části zkoušky pro skupinu AM, A1, A2 nebo A.

Návrh míří k prezidentu republiky.