Čekejte, prosím...
A A A
30. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Rozšíření nároku na ošetřovné

Senátoři schválili ošetřovné i pro příbuzné dítěte, kteří s ním nežijí.

Dne 28. 4. 2021 Senát schválil poslanecký návrh novely zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii.

Cílem návrhu je rozšířit okruh osob, které budou mít po omezenou dobu odpovídající časovému období trvání mimořádných epidemiologických opatření nárok na ošetřovné v důsledku péče o dítě v situacích souvisejících s uzavřením školních zařízení, o ty nemocensky pojištěné zaměstnance, kteří jsou k tomuto dítěti v příbuzenském vztahu v přímé či vedlejší linii dle § 772 ObčZ, i když nežijí ve společné domácnosti.

Zvýšení ošetřovného podle zákona č. 438/2020 Sb․ (PZ 374/2020) přinesl zákon č. 173/2021 Sb. (PZ 155/2021).

Návrh míří k prezidentu republiky.