Čekejte, prosím...
A A A
30. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Přepočet voličských hlasů na mandáty

Senátoři chtějí možnost korespondenčního hlasování do roku 2023.

Dne 29. 4. 2021 Senát schválil vládní návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR.

Cílem návrhu je reakce na nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 44/17 (SR 3/2021 s. 80), kterou se navrhuje nové řešení přepočtu voličských hlasů na mandáty.

Ústavní soud zrušil:

§ 48 VolPar – způsob určení počtu poslanců volených ve volebních krajích,

§ 49 odst. 1 písm. b) až d) a § 49 odst. 3 písm. b) až d) VolPar – načítací klauzule pro koalice,

§ 49 odst. 4 VolPar – přidělování mandátů volebním stranám v rámci volebních krajů,

§ 50 odst. 1 až 3 VolPar – způsob přepočtu hlasů odevzdaných pro volební strany na mandáty pomocí dʼHondtova dělitele na úrovni volebních krajů,

§ 51 VolPar – řešení některých situací, které vycházejí ze způsobu přepočtu hlasů na mandáty.

Návrh byl schválen ve znění komplexního pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny.

Návrh zachovává 14 volebních krajů. Podle počtu platných hlasů Český statistický úřad nejdříve určí počet mandátů, které připadají jednotlivým volebním krajům.

Navrhuje se uzavírací klauzule 5 % pro jednotlivé strany a hnutí, 8 % pro dvojkoalice a 11 % pro více subjektů v koalici. Pokud by do prvního skrutinia nepostoupily alespoň dva politické subjekty, sníží se klauzule o jedno procento, případně o dvě procenta.

V prvním skrutiniu se mandáty jednotlivým stranám rozdělí podle tzv. Imperialiho kvóty, která zvýhodňuje úspěšnější strany (součet platných hlasů odevzdaných ve volebním kraji pro postoupivší politické subjekty se vydělí počtem mandátů, které byly tomuto volebnímu kraji přiděleny, zvětšeným o dvě).

Všechny mandáty, které nebyly přikázány v prvním skrutiniu, se přikáží ve druhém skrutiniu. Schválené pozměňovací návrhy poslance Radka Vondráčka zavádějí pro druhé skrutinium automatický mechanismus přidělování mandátů. Pořadí volebních krajů bude určeno podle nejvyšších zbytků dělení v prvním skrutiniu (v případě jejich rovnosti rozhodne los).

Senátoři zároveň přijali související usnesení: „Senát Parlamentu ČR se zřetelem ke svému dlouhodobému úsilí o usnadnění realizace politických práv českých občanů zdržujících se v zahraničí,

1.

lituje nevůle většiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k usnadnění realizace politických práv českých občanů zdržujících se v zahraničí, to je především k zavedení korespondenčního hlasování, které je standardní součástí právních řádů členských států EU, a to navzdory tomu, že připravené legislativní návrhy by takové hlasování umožnily již ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021,

2.

podporuje brzkou změnu volebního zákonodárství tak, aby v korespondenčním hlasování našich občanů v zahraničí mohlo být využito nejpozději ve volbách prezidenta republiky v roce 2023,

3.

ukládá Stálé komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí připravit do září 2021 návrh změny zákona č. 247/1995 Sb․, o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů, umožňující českým občanům zdržujícím se v zahraničí, hlasovat korespondenčně tak, aby mohl být do konce tohoto roku postoupen Poslanecké sněmovně.“

Návrh míří k prezidentu republiky.