Čekejte, prosím...
A A A
30. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Rozšíření a zvýšení přídavků na dítě

Poslanci schválili zpřístupnění sociální dávky širšímu okruhu rodin a zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě.

Dne 23. 4. 2021 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o státní sociální podpoře.

Cílem návrhu je podpora rodin s dětmi.

Navrhuje se znovu rozšířit okruh nezaopatřených dětí, které budou mít nárok na přídavek na dítě.

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70 (§ 17 StScPod). Návrh koeficient zvyšuje na 3,40.

V současné době čerpá přídavek na dítě méně než 10 % nezaopatřených dětí, zatímco v roce 2002 tuto dávku čerpalo 84 % nezaopatřených dětí. Navržené zvýšení koeficientu by mělo znamenat čerpání dávky pro 20 % nezaopatřených dětí.

Navrhuje se také zvýšit částky přídavku na dítě, které platí od roku 2008, aby opět dosáhly své reálné hodnoty, tj. cca o 26 %.

Výše přídavku na dítě stoupne za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku

a)

do 6 let z 500 Kč na 630 Kč,

b)

od 6 do 15 let z 610 Kč na 770 Kč,

c)

od 15 do 26 let z 700 Kč na 880 Kč.

Zvýší se i výše přídavku na dítě ve zvýšené výměře (§ 18 StScPod), a to výrazněji, než bylo původně navrhováno, kvůli schválenému pozměňovacímu návrhu poslankyně Lucie Šafránkové.

Schválené pozměňovací návrhy výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny

− u nezaopatřených dětí rozšiřují období, kdy se nezapočítává příjem daného dítěte, na období celého roku, nikoliv pouze na období letních prázdnin středních a základních škol [§ 5 odst. 1 písm. a) bod 1, § 5 odst. 8 písm. a) StScPod],

− vyjímají příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy z příjmu rodiny tak, aby rodina nepřišla o přídavky na dítě [§ 5 odst. 1 písm. b) bod 9 StScPod],

− ruší zastropování měsíčního daňového bonusu ve výši 5 025 Kč (§ 35d odst. 4 DPříj).

Schválený pozměňovací návrh poslankyně Olgy Richterové stanoví, že místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se bude primárně řídit místem, kde oprávněná osoba na území České republiky bydlí, a teprve nelze-li určit, pak trvalým pobytem (§ 66 odst. 2 StScPod).

Schválený pozměňovací návrh poslance Aleše Juchelky přináší nárok na doplacení nevyčerpaného rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte.

Schválený pozměňovací návrh poslance Jana Čižinského navyšuje daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě, a to o 15 % (§ 35c odst. 1 DPříj).

Návrh míří do Senátu.