Čekejte, prosím...
A A A
30. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Ochrana manželství muže a ženy

Poslanci jednají o ústavním zakotvení ochrany svazku jednoho muže a jedné ženy.

Dne 29. 4. 2021 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně poslanecký návrh novely Listiny základních práv a svobod.

Cílem návrhu je doplnit ochranu rodiny na úrovni ústavního pořádku, zakotvenou čl. 32 LPS, o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, jímž je manželství muže a ženy.

Zákonem uznané manželství tak bude muset spočívat výhradně ve svazku jednoho muže a jedné ženy.

Návrh ustál hlasování o zamítnutí a poté byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jakožto výboru garančnímu a dále stálé komisi pro ústavu. Lhůta k projednání byla prodloužena na 80 dní.