Čekejte, prosím...
A A A
24. 3. 2021, [Právní zpravodaj]
Zvýšení příspěvku na péči

Poslanci jednají o zvýšení příspěvku na péči pro osoby využívající pobytové sociální služby.

Dne 23. 3. 2021 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně poslanecký návrh novely zákona o sociálních službách.

Cílem návrhu je ochrana zranitelných klientů.

Navrhuje se zrušení diferenciace částek příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti III a IV. Na výši příspěvku již nebude mít vliv, zda osoba využívá nebo nevyužívá pobytové sociální služby.

Výše příspěvku na péči (§ 11 SocSl) za kalendářní měsíc bude činit,

− jde-li o stupeň III (těžká závislost), pro osoby do 18 let věku 13 900 Kč,

− jde-li o stupeň III (těžká závislost), pro osoby starší 18 let 12 800 Kč,

− jde-li o stupeň IV (úplná závislost), 19 200 Kč.

Podle stávající úpravy je výše příspěvku zhruba o třetinu nižší, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 SocSl nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Zvýšení příspěvku na péči u osob nevyužívajících pobytové sociální služby přinesl zákon č. 47/2019 Sb․ (PZ 38/2019).

Návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jakožto výboru garančnímu.