Čekejte, prosím...
A A A
1. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Odklad zavedení chráněného účtu

Senátoři schválili posunutí účinnosti na 1. 7. 2021.

Dne 31. 3. 2021 Senát schválil poslanecký návrh novely novely občanského soudního řádu.

Cílem návrhu je získání času na provedení technických změn v bankovním sektoru v souvislosti se zavedením chráněného účtu novelou č. 38/2021 Sb. (PZ 14/2021).

Navrhuje se proto posunout účinnost zákona č. 38/2021 Sb․ z 1. 4. 2021 na 1. 7. 2021.

Současně se do 30. 6. 2021 navrhuje prodloužení některých pravidel zákona č. 191/2020 Sb. (PZ 162/2020): zákaz výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí a zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu.

Návrh míří k prezidentu republiky.