Čekejte, prosím...
A A A
8. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Přepočet voličských hlasů na mandáty

Poslanci schválili zachování 14 volebních krajů a zvýhodnění úspěšnějších stran.

Dne 7. 4. 2021 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR.

Cílem návrhu je reakce na nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 44/17 (SR 3/2021 s. 80), kterou se navrhuje nové řešení přepočtu voličských hlasů na mandáty.

Ústavní soud zrušil:

§ 48 VolPar – způsob určení počtu poslanců volených ve volebních krajích,

§ 49 odst. 1 písm. b) až d) a § 49 odst. 3 písm. b) až d) VolPar – načítací klauzule pro koalice,

§ 49 odst. 4 VolPar – přidělování mandátů volebním stranám v rámci volebních krajů,

§ 50 odst. 1 až 3 VolPar – způsob přepočtu hlasů odevzdaných pro volební strany na mandáty pomocí dʼHondtova dělitele na úrovni volebních krajů,

§ 51 VolPar – řešení některých situací, které vycházejí ze způsobu přepočtu hlasů na mandáty.

Návrh byl schválen ve znění komplexního pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny.

Návrh zachovává 14 volebních krajů. Podle počtu platných hlasů Český statistický úřad nejdříve určí počet mandátů, které připadají jednotlivým volebním krajům.

Navrhuje se uzavírací klauzule 5 % pro jednotlivé strany a hnutí, 8 % pro dvojkoalice a 11 % pro více subjektů v koalici. Pokud by do prvního skrutinia nepostoupily alespoň dva politické subjekty, sníží se klauzule o jedno procento, případně o dvě procenta.

V prvním skrutiniu se mandáty jednotlivým stranám rozdělí podle tzv. Imperialiho kvóty, která zvýhodňuje úspěšnější strany (součet platných hlasů odevzdaných ve volebním kraji pro postoupivší politické subjekty se vydělí počtem mandátů, které byly tomuto volebnímu kraji přiděleny, zvětšeným o dvě).

Všechny mandáty, které nebyly přikázány v prvním skrutiniu, se přikáží ve druhém skrutiniu. Schválené pozměňovací návrhy poslance Radka Vondráčka zavádějí pro druhé skrutinium automatický mechanismus přidělování mandátů. Pořadí volebních krajů bude určeno podle nejvyšších zbytků dělení v prvním skrutiniu (v případě jejich rovnosti rozhodne los).

Návrh míří do Senátu.