Čekejte, prosím...
A A A
16. 12. 2021, [Právní zpravodaj]
Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě

Senátoři opět schválili příspěvek pro zaměstnance ve výši 370 Kč denně.

Dne 15. 12. 2021 Senát schválil vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.

Cílem návrhu je řešení některých akutních potřeb v oblasti motivace zaměstnanců informovat příslušné orgány o kontaktech s infikovanými osobami s důsledky individuální karantény.

Navrhuje se proto podobná úprava, jako platila podle zákona č. 121/2021 Sb. (PZ 92/2021) ve znění zákona č. 182/2021 Sb․ (PZ 149/2021).

Zaměstnanci, kterému podle § 192194 ZPr z důvodu nařízené karantény vznikl nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, bude příslušet mimořádný příspěvek při nařízené karanténě.

Zaměstnanci bude příslušet za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši 370 Kč.

Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.

Příspěvek bude vyplácet zaměstnanci zaměstnavatel společně s náhradou příjmu za příslušné období.

Zaměstnavatel odečte z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku.

Schválené pozměňovací návrhy výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny poskytování příspěvku časově zúžily. Nárok na příspěvek vznikne a bude trvat nejdéle do 28. 2. 2022 (podle původního návrhu do 30. 6. 2022). Příspěvek bude příslušet podle tohoto návrhu i za kalendářní dny přede dnem nabytí jeho účinnosti, pokud byla karanténa nařízena po 30. 11. 2021 (podle původního návrhu po 31. 10. 2021) a tato karanténa bude trvat aspoň v den nabytí jeho účinnosti.

Zákon míří k prezidentu republiky.