Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

[Legal Alert 2/2022]
Ozbrojený konflikt způsobený invazí Ruské federace na Ukrajinu

Povolávací rozkazy

Danou situaci lze posoudit jako překážku v práci podle § 199 odst. 1 ZP, tedy jinou důležitou osobní překážku v práci, a dle MPSV. je zaměstnavatel povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit. Je na rozhodnutí zaměstnavatele, zda takovému zaměstnance poskytne náhradu mzdy či nikoliv.

Překážka v práci nemá vliv na platnost uděleného pracovního povolení, zaměstnanecké karty či modré karty. Osoba s povolávacím rozkazem, která v ČR měla platné pracovní povolení, se bude moct vrátit do ČR a pracovat zde, pokud bude mít v tu dobu stále platné povolení, případně absolvuje níže popsaný proces.

 

Pobytová oprávnění, možnost pracovat

V souvislosti s konfliktem na území Ukrajiny vydalo Ministerstvo vnitra informace pro ukrajinské občany, kteří se na území ČR nyní nacházejí a kteří na naše území nyní přichází, podrobnosti naleznete zde.

 

Pro osoby, které v ČR již pobývají

Prodloužení dlouhodobých pobytů podléhá nadále standardnímu režimu na pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra („OAMP MV“)․

V případě blížícího se konce platnosti schengenského víza / sezónního víza / mimořádného pracovní víza v následujících 14 dnech a nemožnosti se vrátit na Ukrajinu z důvodu ozbrojeného konfliktu, je třeba, aby se daná osoba dostavila na OAMP MV, kde může požádat o speciální dlouhodobé vízum.

V případě, že osoba v ČR není zaměstnána, musí požádat o povolení k zaměstnání, pokud ovšem zaměstnána je, může nadále pracovat.

 

Pro nově příchozí osoby

Vstupující osoba se zaregistruje na Policii ČR, ledaže to za ní udělá ubytovatel. Rámci bezvízového styku je tak možné v ČR zůstat 90 dní (v rámci jakéhokoliv 180denního období).

Pokud se osoba bude chtít zapojit do běžného života, bude nutné požádat o speciální dlouhodobé vízum, případně také pracovní povolení.

V současné době Ministerstvo vnitra nedoporučuje žádat v ČR o azyl, účelnější má být požádat o speciální dlouhodobé vízum.

Po získání speciálního dlouhodobého víza je možné požádat o pracovní povolení. Pokud má zaměstnavatel ohlášené volné pracovní místo na úřadu práce, může na toto místo uzavřít se žadatelem pracovní smlouvu, která bude přílohou žádosti o vydání pracovního povolení. Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce v místě příslušném podle místa výkonu dané práce. Povolení se vydává na 2 roky, a to i opakovaně. Podrobnosti naleznete zde.

 

Zdravotní pojištění

Okamžikem udělení víza za účelem strpění pobytu se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát.

Osoby pobývající v ČR v rámci bezvízového styku by si měly zajistit komerční cestovní pojištění.

 

Dávky v hmotné nouzi

Osoby, kterým bylo uděleno speciálni dlouhodobé vízum, mohou žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) a i o mimořádnou okamžitou pomoc. Žádost se podává na tištěném formuláři osobně na Úřadu práce ČR, případně elektronicky.

Výše uvedené informace vychází z údajů uvěřejněných večer 28. února 2022, nicméně s ohledem na rychlý vývoj situace doporučujeme výše uvedené informace ověřovat denně zejména na webech Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcíMinisterstva zdravotnictví.

 

Vstup na území ČR - výjimky z covidových opatření

S účinností od 25. února 2022 mají dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví občané Ukrajiny vstupující do ČR cestou z Ukrajiny a obdobně občané EU včetně občanů ČR , kde byly bezprostředně ohroženi ozbrojeným konfliktem, výjimku:

ze zákazu vstupu na území České republiky,

z povinnosti před zahájením přepravy vyplnit Příjezdový formulář,

z povinnosti před zahájením přepravy disponovat výsledkem testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování, anebo certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 a tyto předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole a

z povinnosti podrobit se RT- PCR testu na území České republiky.

Obdobně to platí pro osoby tranzitující do jiného státu, jehož jsou občany nebo ve kterém mají oprávnění k pobyt, přes Českou republiku z Ukrajiny, kde byly bezprostředně před příchodem vystaveny ohrožení ozbrojeného konfliktu a přes území České republiky pouze tranzitují do státu. Tyto osoby jsou povinny opustit území České republiky do 48 hodin od vstupu.

 

Ukončení plošného testování u zaměstnavatelů

Dne 18. února 2022 skončilo plošné mimořádné testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 u zaměstnavatelů a ve školách. Testování se však nadále bude provádět jednou za 7 dní u zaměstnanců zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, ledaže se na ně vztahuje některá z výjimek. Podrobnosti naleznete zde.

 

Ochrana dýchacích cest ve vnitřních prostorách

Ačkoliv se epidemiologická situace zlepšuje, stále ještě platí povinnost nosit respirátory dle mimořádného opatření MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN ve vnitřních prostorách staveb, zejména obchodech, provozovnách služeb, zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb a škol a dále pak ve vnitřních prostorech, kde se pohybují 2 osoby ve vzdálenosti menší než 1,5 m. Nicméně tento měsíc se očekává, že dojde ke změně pravidel v této oblasti a jejich uvolnění.