Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

8. 4. 2022, [Právní zpravodaj]
Integrace kapitálových trhů EU

Implementační novela má dokončit harmonizaci investování.

Dne 7. 4. 2022 Senát schválil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.

Cílem návrhu je implementovat unijní předpisy související s dokončením projektu unie kapitálových trhů.

Jedná se zejména o nařízení o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky, směrnici o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky, směrnici o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a nařízení o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování․

Dojde k revizi kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry․ Lépe se odlišují požadavky vyplývající ze směrnice MiFID II a ze směrnice IFD, protože požadavky směrnice IFD se uplatní jen na velké nebo propojené obchodníky s cennými papíry. Rozšiřuje se definice banky s ohledem na rozšíření definice úvěrové instituce v nařízení CRR.

Dokončuje se harmonizace právní úpravy krytých dluhopisů, kterou z větší části přinesla novela č. 307/2018 Sb. (PZ 247/2018). Zavádějí se pravidla pro likviditu a informování investorů. Držitelé krytých dluhopisů se budou moci dodatečně přihlašovat do insolvenčního řízení.

V oblasti přeshraničního nabízení investičních fondů se zejména upravuje otázka předběžného nabízení (pre-marketing) investičních fondů před jejich vznikem nebo před skutečným nabízením.

Dále se navrhuje mimo jiné

-

podpora růstu trhu malých a středních podniků (tzv. SME Growth Market),

-

zakotvení právní úpravy transparence v oblasti tzv. financování udržitelnosti,

-

harmonizace a zjednodušení přeshraničního poskytování služeb skupinového financování (tzv. crowdfunding),

-

úprava § 87 SpotřÚ v reakci na rozsudek ESD ve věci C-679/18, OPR Finance (SR 5/2020 s. 169, OR 2/2020 s. 149).

Legislativní proces téměř identického návrhu (sněmovní tisk 1117) v minulém volebním období nebyl dokončen. Aktuální návrh reaguje navíc na revizi směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním covid-19 a nařízení o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran (CCPRR).

Zákon míří k prezidentu republiky.