Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

19. 4. 2022, [Právní zpravodaj]
Prekurzory výbušnin

Nový zákon upraví zpřístupňování, dovoz, držení a používání látek nebo směsí zneužitelných k nedovolené výrobě výbušnin.

Dne 16. 3. 2022 vláda schválila návrh zákona o prekurzorech výbušnin.

Cílem návrhu je adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. 6. 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č․ 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013

Nový zákon má nahradit stávající zákon č. 259/2014 Sb. (PZ 338/2014).

Navrhuje se

1.

zákaz dovozu, držení, používání a zpřístupňování prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení osobě z řad široké veřejnosti,

2.

zakotvení působnosti orgánů státní správy (Českého báňského úřadu, obvodních báňských úřadů, Policie ČR, České obchodní inspekce a celního úřadu),

3.

úprava přestupků.

Vláda bude moci nařízením stanovit

a)

látku nebo směs, popřípadě i jejich koncentrace, která je nad rámec prekurzorů výbušnin podléhajících omezení zneužitelná k nedovolené výrobě výbušnin, a to včetně další koncentrace látky nebo směsi již jinak uvedené v příloze I k přímo použitelnému předpisu, a

b)

látku nebo směs, popřípadě i jejich koncentrace, která je nad rámec regulovaných prekurzorů výbušnin zneužitelná k nedovolené výrobě výbušnin.

Osoba z řad široké veřejnosti bude povinna oznámit Policii České republiky významné zmizení nebo krádež prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení, který nabyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do 24 hodin od zjištění této skutečnosti.

Legislativní proces podobného návrhu (sněmovní tisk 945) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.