Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

19. 4. 2022, [Právní zpravodaj]
Informace o spotřebě tepla a teplé vody

Spotřeba tepla a společně připravované teplé vody bude měřena každý měsíc.

Dne 30. 3. 2022 vláda schválila návrh novely zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Cílem návrhu je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. 12. 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Směrnice posiluje právo příjemců centrálně připravovaného tepla a teplé vody na přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě, aby měli dostatečně častou zpětnou vazbu o spotřebě․

Poskytovatel služeb bude povinen doručovat příjemci služeb informace o jeho zjištěné spotřebě tepla a společně připravované teplé vody, jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla, a to zpravidla za každý kalendářní měsíc.

Samotnou povinnost k instalaci dálkově odečitatelných měřidel nebo dálkově odečitatelných zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění stanoví § 7 odst. 11 HospEn.

Náklady na poskytování těchto informací nebude možné zahrnout do nákladů na služby. Poskytovatel služeb zpřístupní příjemci služeb informace o jeho spotřebě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příjemce služeb bude moci požádat o zasílání informací o spotřebě v listinné podobě, v takovém případě ale bude povinen uhradit náklady s tím spojené.

Na základě písemné žádosti příjemce služeb poskytovatel služeb doručí vyúčtování příjemce služeb z posledních 3 let a informace o jeho zjištěné spotřebě tepla a spotřebě společně připravované teplé vody z posledních 3 let, jsou-li dostupné, poskytovateli energetických služeb podle zákona o hospodaření energií, kterého příjemce služeb ve své žádosti určí.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.