Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

24. 6. 2022, [Právní zpravodaj]
Integrace ukrajinských dětí do škol

Senátoři schválili přednostní zařazování do tříd nesložených výhradně z cizinců.

Dne 24. 6. 2022 Senát schválil vládní návrh novely zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Cílem návrhu je zajistit přístup dětí ke vzdělávání na základě principu integrace, a to novelou zákona č. 67/2022 Sb. (PZ 53/2022).

Cizinec bude povinen zahájit povinnou školní docházku nebo povinné předškolní vzdělávání nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany․

Ředitel školy bude zařazovat cizince přednostně do tříd nebo oddělení nesložených výhradně z cizinců. Zřídit třídu nebo oddělení složené výhradně z cizinců bude možné pouze po nezbytnou dobu v případě, že není jiné uspořádání z organizačních nebo personálních důvodů možné. V takto vzniklých třídách bude moci nadále působit pedagog, který nesplňuje podmínku znalosti českého jazyka.

Ke zmírnění následků hromadného přílivu vysídlených osob v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude moci určit opatřením obecné povahy ve vztahu k cizincům

a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy nebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže, nebo

b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebo tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Dočasná platnost zákona se prodlužuje o 5 měsíců na 31. 8. 2023.

Zákon míří k prezidentu republiky.