Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

24. 6. 2022, [Právní zpravodaj]
Milostivé léto II

Senátoři opět schválili příležitost povinných výhodněji zastavit exekuci.

Dne 24. 6. 2022 Senát schválil vládní návrh zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce.

Cílem návrhu je snížení počtu exekucí vedených v České republice.

Navrhuje se proto obnovení tzv. milostivého léta, které přinesl čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb. (PZ 215/2021).

Soudní exekutor i bez souhlasu veřejnoprávního oprávněného a bez návrhu zastaví exekuci v řízeních zahájených přede dnem 28․ 10. 2021, ve kterých je povinným fyzická osoba, sdělí-li mu povinný nejpozději do dne 30. 11. 2022 písemně, že žádá o zahájení tohoto postupu, a pokud

a)

povinný ode dne 1. 9. 2022 do dne 30. 11. 2022 uhradí nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení, popřípadě nezaplacenou nebo jinak nezaniklou část jistiny, je-li exekuce vedena jen pro část jistiny a paušální náhradu nákladů exekuce,

b)

byla do dne 31. 8. 2022 v exekučním řízení vymožena nejméně celá vymáhaná jistina a paušální náhrada nákladů exekuce a takto vymožené plnění není dotčeno právy třetích osob.

Povinný bude moci písemně požádat soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena.

Paušální náhrada nákladů exekuce bude činit 1 500 Kč plus DPH.

Zákon míří k prezidentu republiky.