Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

12. 7. 2022, [Právní zpravodaj]
Rady České televize a Českého rozhlasu

Vláda navrhuje změnu volby a odvolávání členů mediálních rad veřejnoprávních médií.

Dne 22. 6. 2022 vláda schválila návrh novely zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlasu.

Cílem návrhu je zajištění reprezentativnosti kandidátů navrhovaných na členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu.

Navrhuje se proto, aby členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu volily obě komory Parlamentu České republiky, a nikoli pouze Poslanecká sněmovna jako nyní․ Dvě třetiny členů bude volit Poslanecká sněmovna, jednu třetinu Senát. Počet členů Rady České televize stoupne z 15 na 18.

Kandidáty budou moci dále navrhovat právnické osoby, které představují kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Nově budou muset splňovat podmínku, že od jejich vzniku uplynulo v době podání návrhu alespoň 10 let.

Ruší se kolektivní odvolatelnost Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Její členové budou komorám, které je zvolily, budou odpovídat jednotlivě.

Pro jmenování a odvolání generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu bude stačit nadpoloviční většina hlasů všech členů příslušné rady.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.