Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

12. 7. 2022, [Právní zpravodaj]
Rozšíření pravomoci vlády vysílat ozbrojené síly

Vláda navrhuje rychlé rozhodování, jde-li o ochranu života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky.

Dne 22. 6. 2022 vláda schválila návrh novely Ústavy České republikyústavního zákona o bezpečnosti České republiky.

Cílem návrhu je umožnit dostatečně rychlou reakci na současná bezpečnostní rizika, konkrétně rychlé vyslání ozbrojených sil České republiky za účelem záchrany občanů České republiky v zahraničí, poskytování pomoci uprchlíkům, zajišťování ochrany života a zdraví osob ohrožených nelegální migrací či poskytování zdravotnické pomoci obyvatelstvu například v případě epidemií a pandemií․

Vláda bude moci bez souhlasu Parlamentu rozhodnout o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky nejdéle na dobu 60 dnů nově také, jde-li o ochranu života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky (čl. 43 odst. 4 Úst).

Formulační změna čl. 43 odst. 5 Úst vyjasní, že vláda nemusí rozhodovat o každém jednotlivém přeletu či průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, ale obecně o povolení ozbrojeným silám jiných států uskutečňovat průjezdy nebo přelety.

Současnou rozhodovací pravomoc vlády přinesl ústavní zákon č. 300/2000 Sb.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.