Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

25. 7. 2022, [Právní zpravodaj]
Elektronická databáze zvířat

Adaptační novela přináší několik dílčích změn úpravy bioprodukce.

Dne 13. 7. 2022 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství.

Cílem návrhu je adaptace na

-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. 5. 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a

-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15․ 3․ 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Nařízení 2018/848 upravuje pravidla rostlinné a živočišné výroby, produkce zpracovaných potravin či krmiv a podmínky pro certifikaci, označování a kontrolu bioprodukce.

Dojde ke vzniku elektronické databáze zvířat, ve které budou zveřejňovány údaje podle čl. 26 odst. 2 nařízení 2018/848.

Bioproduktem se bude rozumět nově též osivo a další rozmnožovací materiál rostlin získané v ekologickém zemědělství [§ 3 odst. 1 písm. a) ZEkZem]. Podle stávající úpravy se jedná o ostatní bioprodukt [§ 3 odst. 1 písm. c) ZEkZem].

Certifikát bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu (podle stávající úpravy označovaný jako „osvědčení o původu“) bude moci být vydán až na 26 měsíců (§ 22 odst. 1 ZEkZem).

Návrh též nahrazuje termín „ekologický podnikatel“ termínem „ekologický zemědělec“ a upřesňuje způsob označování bioproduktů.

Legislativní proces identického návrhu (sněmovní tisk 871) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Schválené pozměňovací návrhy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny mimo jiné ruší registraci ekologického zemědělce na jeho vlastní žádost a stanoví pravomoc Státní zemědělské a potravinářské inspekce vést seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin. Poskytovatel služby přístupu k internetu na území České republiky bude povinen do 15 dnů zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným v seznamu internetových stránek.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Karla Smetany upravují kontrolu dovozů produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí.

Návrh míří do Senátu.