Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

25. 7. 2022, [Právní zpravodaj]
Tlumení nákaz zvířat

Poslanci schválili adaptační novelu veterinárního zákona.

Dne 13. 7. 2022 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely veterinárního zákona.

Cílem návrhu je adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. 3. 2016 o nákazách zvířat a několik změn z aplikační praxe.

Zavádí se obecná povinnost požádat o schválení nebo registraci subjektů podle nařízení 2016/429․ Pro duplicitu se naopak ruší povinnost chovatele hospodářských zvířat – podnikatele oznámit krajské veterinární správě zahájení a ukončení své činnosti a informovat o stanovených změnách․

Návrh upravuje kompetence příslušných orgánů v oblasti předcházení a tlumení nákaz a v oblasti přemísťování zvířat, živočišných produktů a dalšího veterinárního zboží mezi členskými státy EU.

Správcem a provozovatelem informačního systému centrální evidence psů bude Komora veterinárních lékařů ČR.

Ruší se povinnost chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad stanovený limit krajské veterinární správě.

Ruší se povinnost chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev mimo území kraje.

Doplňuje se lhůta, ve které je vývozce povinen požádat předem o vydání veterinárního osvědčení k vývozu kontrolovaného zboží do třetích zemí. Navrhuje se dále nově stanovit veterinární požadavky na umístění a držení zvířat v karanténě v případě jejich vývozu do třetích zemí.

Zakotvují se podmínky prodeje vajec chovatelem prostřednictvím prodejního automatu.

Legislativní proces téměř identického návrhu (sněmovní tisk 1148) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Karla Smetany za stanovených podmínek umožňují výkon státního veterinárního dozoru osobám, které nejsou úředními veterinárními lékaři, resp. veterinárními inspektory ve smyslu veterinárního zákona.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Pavla Bělobrádka umožňují přístup do centrální evidence psů pro orgán veřejné moci za účelem nahlížení do něj v souvislosti s výkonem své působnosti v rozsahu stanoveném postupem podle zákona o základních registrech a doplňují mezi evidované údaje také telefonní číslo chovatele.

Schválený pozměňovací návrh poslance Josefa Kotta upravuje limit domácích porážek skotu (§ 21 odst. 2 VetZ).

Schválené pozměňovací návrhy poslance Petra Bendla legalizují zkracování ocasů u hospodářských zvířat [§ 9 odst. 1 písm. g) TýrZv] a vypouštějí možnost kastrace samců mladších 8 týdnů u skotu, ovcí, koz nebo králíků bez znecitlivění [§ 7 odst. 3 písm. a) TýrZv].

Návrh míří do Senátu.