Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

25. 7. 2022, [Právní zpravodaj]
Evidence chmelnic

Poslanci schválili zpřísnění dozoru nad sadbou chmele.

Dne 13. 7. 2022 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o ochraně chmele.

Cílem návrhu je zachování odrůdové pravosti a kvality chmele.

Při založení chmelnice nebo dosadbě chybějících rostlin ve chmelnici bude možné použít pouze sadbu uváděnou do oběhu v souladu se zákonem o oběhu osiva a sadby (zákaz tzv. vlastní sadby).

Nově se upravuje evidence chmelnic․ V evidenci bude i informace o identitě dodavatele sadby. Žádost o zařazení chmelnice do evidence chmelnic bude muset obsahovat informaci o vysázené odrůdě chmele a doložené doklady o původu sadby chmele.

Producent bude muset ohlásit Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému („ÚKZÚZ“) dosadbu chybějících rostlin v chmelnici v případě, jedná-li se o dosadbu více než 10 % původního počtu sazenic ve chmelnici.

Ověřit bude možné jen chmel pocházející z evidovaných chmelnic.

Výslovně se zakotvuje pravomoc ÚKZÚZ provádět kontrolu chmelnic evidovaných v evidenci chmelnic zaměřenou na ověření údajů vedených v evidenci chmelnic. Zjistí-li ÚKZÚZ nesoulad mezi údaji vedenými v evidenci chmelnic a skutečností, bude oprávněn zahájit řízení o provedení aktualizace údajů vedených v evidenci chmelnic z moci úřední (podobně jako § 28 odst. 5 VinZ).

Návrh také zjednodušuje aktualizaci vzorů souvisejících dokumentů tím, že budou zveřejněny na internetových stránkách ÚKZÚZ.

Legislativní proces identického návrhu (sněmovní tisk 1101) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Návrh míří do Senátu.