Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

26. 7. 2022, [Právní zpravodaj]
Omezení plastových výrobků

Výrobci tabákových výrobků budou hradit obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto výrobků.

Dne 20. 7. 2022 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a vládní návrh změnového zákona.

Cílem návrhu je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. 6. 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

Nový zákon bude speciální ve vztahu k zákonu o odpadech a zákonu o obalech. Upraví

a)

pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků,

b)

práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných plastových výrobků na trh,

c)

práva a povinnosti související s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků a

d)

působnost správních orgánů v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a v oblasti práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků․

Vybrané plastové výrobky, na které se vztahují opatření k omezení jejich dopadu na životní prostředí, se budou dělit na

a)

výrobky, které je zakázáno uvádět na trh,

b)

výrobky, na které se vztahuje povinnost označování,

c)

výrobky, ke kterým se vztahuje osvětová činnost,

d)

výrobky, ke kterým se vztahuje požadavek na určení pověřeného zástupce a na úhradu nákladů na úklid odpadu.

Na trh se zakazuje uvádět především jednorázové plastové výrobky – plastové příbory, talíře, brčka, vatové tyčinky, tyčky k uchycení a podpěře balónků, nádoby a nápojové kelímky z expandovaného polystyrenu, a také výrobky z oxo-rozložitelného plastu.

Například nápojové kelímky, předvlhčené ubrousky a tabákové výrobky s filtry budou muset být označeny informacemi o vhodných postupech nakládání s odpadem.

Výrobce předvlhčených ubrousků a dalších výrobků bude povinen v rámci osvětové činnosti informovat konečné uživatele zejména prostřednictvím informačních kampaní mimo jiné o dostupnosti opětovně použitelných alternativ.

Výrobce tabákových výrobků s filtry a dalších výrobků bude hradit obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto výrobků. Tuto povinnost bude možné plnit pomocí kolektivního systému (obdoba systému podle zákona o výrobcích s ukončenou životností).

Legislativní proces téměř identických návrhů (sněmovní tisk 1155 a sněmovní tisk 1156) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Schválené pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny upravují zpětný odběr a zpracování odpadních lovných zařízení.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Karla Haase mimo jiné

-

výslovně upřesňují, že výrobci určených plastových výrobků mohou splnit tzv. označovací povinnost jak na výrobku samotném, tak i na obalu,

-

vymezují, co konkrétně má být účelem právní povinnosti osvětové činnosti výrobce,

-

snižují horní hranice všech sankcí za přestupky.

Schválený pozměňovací návrh poslance Václava Krále zařazuje kávové kapsle jednotně pod pojem obal.

Návrhy míří do Senátu.