Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

26. 7. 2022, [Právní zpravodaj]
Důchodové pojištění nezprostředkovaných pěstounů

Senátoři schválili rozšíření okruhu náhradních dob pojištění.

Dne 20. 7. 2022 Senát schválil vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění.

Cílem návrhu je zabezpečení účasti na důchodovém pojištění u tzv. nezprostředkovaných pěstounů, jimž zákon č. 363/2021 Sb. zakotvil nárok na novou dávku příspěvek při pěstounské péči, se kterou se nepojí účast na důchodovém a zdravotním pojištění.

Navrhuje se proto rozšíření okruhu náhradních dob pojištění․

Důchodového pojištění (§ 5 odst. 2 PojDůch) budou účastny i osoby pečující o nezletilé nezaopatřené dítě poskytující nezprostředkovanou pěstounskou péči a osoby mající dítě ve svěřenectví podle § 953 ObčZ, pokud toto dítě má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a to nejdéle po dobu 2 let od prvního dne kalendářního měsíce, za který příspěvek na úhradu potřeb dítěte poprvé náleží.

Za tyto osoby a také za osoby poskytující dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči, kterým je vyplácen příspěvek při pěstounské péči podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, pokud tyto osoby měly ke dni 31. 12. 2021 nárok na odměnu pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, bude stát plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění (§ 7 PojZdrav).

Zákon míří k prezidentu republiky.