Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

28. 7. 2022, [Právní zpravodaj]
Příspěvek na úsporný tarif

Senátoři schválili možnost dotování ceny elektřiny, zemního plynu a tepla.

Dne 27. 7. 2022 Senát schválil vládní návrh novely energetického zákona.

Cílem návrhu je reagovat na růst cen energií zavedením vhodného opatření na zmírnění dopadů rostoucích cen elektřiny a plynu.

Navrhuje se proto zavedení příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn. Příspěvkem bude peněžní částka určená zákazníkovi na úhradu části jeho plateb za elektřinu nebo zemní plyn dodaný obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem na odběrné místo zákazníka v domácnosti.

Podporované kategorie odběrných míst zákazníků, výši příspěvku (maximální výše příspěvku na jednotlivé odběrné místo nebude smět překročit 20 000 Kč) a další podrobnosti stanoví nařízení vlády․

Pro účely zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o sociálních službách se příspěvek nebude považovat za příjem a na náklady na elektřinu a zemní plyn kryté příspěvkem se bude hledět, jako by byly uhrazeny zákazníkem.

Obchodník s elektřinou a obchodník s plynem budou povinni příspěvek zohlednit v nejbližší zálohové platbě zákazníka.

Schválené pozměňovací návrhy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny mimo jiné

-

doplňují příspěvek na úhradu nákladů za teplo,

-

zakotvují mimořádný stav nouze vyhlašovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, během kterého budou mít provozovatelé zásobníků plynu, účastníci trhu s plynem, provozovatelé přepravní soustavy a výrobci plynu další povinnosti.

Senátoři připojili doprovodné usnesení: „Senát

I.

žádá vládu ČR, aby v době trvání mimořádného stavu nouze zajistila plnohodnotné informování zákazníků o zvyšování ceny dodávek plynu například prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků tak, aby se předešlo poškození práv zákazníků;

II.

žádá vládu ČR, aby důsledně vyhodnotila praktickou aplikaci energetického zákona ve znění projednávané novely z důvodu jejího rychlého projednání v legislativní nouzi bez standardního připomínkového řízení a předložení závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace (RIA), neboť velmi obecně formulované znění ustanovení novely, především v části týkající se mimořádných stavů nouze v plynárenství, vzbuzuje obavy ohledně dopadů nejen na zákazníka, ale též na státní rozpočet;

III.

žádá vládu ČR, aby v souvislosti s opakovaným navýšením kompetencí Energetickému regulačnímu úřadu prověřila schopnost úřadu jemu svěřené kompetence personálně zajistit;

IV.

pověřuje předsedu Senátu, aby toto usnesení zaslal předsedovi vlády.“

Zákon míří k prezidentu republiky.