Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

23. 5. 2022, [Právní zpravodaj]
Omezení vstupu a pobytu občanů třetích zemí

Vláda navrhuje rozšíření svých pravomocí i mimo nouzový stav.

Dne 18. 5. 2022 vláda schválila návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Cílem návrhu je zakotvit pravomoc vlády přijímat opatření ke zvládání migrační vlny i po skončení nouzového stavu.

Navrhuje se, že vláda bude moci i mimo rámec krizových opatření omezit vstup a pobyt občanů třetích zemí (úprava cílí na státní příslušníky Ruské federace a Běloruské republiky) na území České republiky tím, že na zastupitelských úřadech nebudou přijímány jejich žádosti o udělení pobytového oprávnění na území České republiky․

Vláda bude moci stanovit nařízením, že žádost o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podaná na zastupitelském úřadu občanem státu, který není členským státem Evropské unie nebo není vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, anebo Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, je nepřijatelná. Vláda současně bude moci stanovit, na které žádosti a skupiny občanů třetí země se toto nařízení nevztahuje.

Návrh má také vyloučit duplicitní podávání žádostí ze strany státních příslušníků Ukrajiny (ale i dalších osob) o dočasnou ochranu na základě zákona č. 65/2022 Sb. společně se žádostmi o další pobytové tituly.

Cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., bude povinen hlásit změnu místa pobytu na území České republiky Ministerstvu vnitra již do 3 pracovních dnů ode dne změny (dnes do 30 dnů).

Cizinci, kterému byla udělena dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., se doba, po kterou za něj platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění stát, omezí na dobu 180 dní. Pokud cizinec odcestoval, bude se moci i zpětně z veřejného zdravotního pojištění odhlásit.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.