Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

2. 6. 2022, [Právní zpravodaj]
Omezení vstupu a pobytu občanů třetích zemí

Poslanci schválili rozšíření pravomocí vlády i mimo nouzový stav.

Dne 31. 5. 2022 Poslanecká sněmovna ve zkráceném jednání schválila vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Cílem návrhu je zakotvit pravomoc vlády přijímat opatření ke zvládání migrační vlny i po skončení nouzového stavu.

Navrhuje se, že vláda bude moci i mimo rámec krizových opatření omezit vstup a pobyt občanů třetích zemí (úprava cílí na státní příslušníky Ruské federace a Běloruské republiky) na území České republiky tím, že na zastupitelských úřadech nebudou přijímány jejich žádosti o udělení pobytového oprávnění na území České republiky․

Vláda bude moci stanovit nařízením, že žádost o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podaná na zastupitelském úřadu občanem státu, který není členským státem Evropské unie nebo není vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, anebo Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, je nepřijatelná. Vláda současně bude moci stanovit, na které žádosti a skupiny občanů třetí země se toto nařízení nevztahuje.

Návrh má také vyloučit duplicitní podávání žádostí ze strany státních příslušníků Ukrajiny (ale i dalších osob) o dočasnou ochranu na základě zákona č. 65/2022 Sb. společně se žádostmi o další pobytové tituly.

Cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., bude povinen hlásit změnu místa pobytu na území České republiky Ministerstvu vnitra již do 3 pracovních dnů ode dne změny (dnes do 30 dnů).

Cizinci, kterému byla udělena dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., se doba, po kterou za něj platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění stát, omezí na dobu 150 dní (podle původního vládního návrhu změněného schváleným pozměňovacím návrhem poslance Milana Brázdila to mělo být 180 dní). Pokud cizinec odcestoval, bude se moci i zpětně z veřejného zdravotního pojištění odhlásit.

Návrh míří do Senátu.