Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

18. 10. 2022, [Právní zpravodaj]
Sankční zákon

Poslanci schválili úpravu zařazování subjektů na sankční seznam EU a vnitrostátní sankční seznam.

Dne 14. 10. 2022 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon).

Nový zákon stanoví s ohledem na zájem České republiky na zachování a obnově mezinárodního míru a bezpečnosti, boji proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochraně lidských práv a svobod a podpoře demokracie a právního státu

a)

postup předkládání návrhů na zařazení subjektů, vůči nimž by se měla uplatňovat omezující opatření, na sankční seznam podle příslušného předpisu Evropské unie,

b)

postup pro zápis subjektů na vnitrostátní sankční seznam,

c)

pravidla přijímání vnitrostátních omezujících opatření vůči některým subjektům za jednání postižitelné podle příslušného předpisu Evropské unie․

Sankčním seznamem Evropské unie se rozumí seznam subjektů, vůči nimž jsou uplatňována omezující opatření podle příslušného předpisu Evropské unie (například rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. 7. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině). Vnitrostátním sankčním seznamem se rozumí seznam subjektů, vůči nimž budou uplatňována omezující opatření na základě tohoto zákona.

Omezujícím opatřením se rozumějí omezení, příkazy nebo zákazy podle příslušného předpisu Evropské unie nebo podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (srov. PZ 173/2022).

Ministerstvo zahraničních věcí bude vyhodnocovat podklady pro zařazení subjektů na sankční seznamy. Vláda na základě návrhu ministerstva rozhodne o tom, zda bude subjekt navržen na zařazení na sankční seznam Evropské unie nebo na vyřazení z něj nebo o tom, zda bude navržena změna jeho zařazení, popřípadě o zápisu subjektu na vnitrostátní sankční seznam.

Subjekt bude moci proti svému zápisu na vnitrostátní sankční seznam podat písemně odůvodněnou námitku, o které rozhodne vláda.

Schválené pozměňovací návrhy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny mimo jiné zkrátily stanovené lhůty a doplnily procesní mechanismus pro zrušení zápisu v sankčním seznamu, pokud pro to pominou věcné důvody.

Návrh míří do Senátu.