Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

3. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Digitalizace žádostí o licence v zahraničním obchodu s citlivým materiálem

Technická novela upraví podávání žádostí prostřednictvím elektronických formulářů v informačním systému elektronické Licenční správy.

Dne 3. 11. 2022 Senát schválil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy.

Cílem návrhu je nastavit podávání žádostí prostřednictvím elektronických formulářů v informačním systému elektronické Licenční správy („IS ELIS“), jak to požaduje zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.

Navrhuje se proto technická novela předpisů upravujících zahraniční obchod s citlivým materiálem:

-

zákona č․ 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,

-

zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů,

-

zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

-

zákona č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon míří k prezidentu republiky.