Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

4. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Zrušení odborných náměstků

Senátoři schválili návrat neomezeného počtu politických náměstků.

Dne 3. 11. 2022 Senát schválil poslanecký návrh novely zákona o státní službě.

Cílem návrhu je vytvořit předpoklady pro ještě hlubší depolitizaci a profesionalizaci státní služby, motivovat státní zaměstnance k dalšímu profesnímu rozvoji a k vyšší kvalitě vykonávané služby a posílit v tomto ohledu i odpovědnost představených.

Zjednodušení a zrychlení procesu vstupu do státní služby má přinést vynětí výběrového řízení z působnosti části druhé a třetí správního řádu a zkrácení některých lhůt․

Bude rozšířen okruhu osob, které se mohou účastnit výběrových řízení na představené.

Náměstci pro řízení sekce (tzv. odborní náměstci) budou nahrazeni vrchními řediteli sekce. Dojde tak k návratu pouze náměstků člena vlády (tzv. politických náměstků), jejichž počet již nebude omezen (§ 173 odst. 2 SlužZ).

Zavádí se funkční období pro všechny představené vyjma vedoucích oddělení. Rozšiřuje se tak okruh představených, kteří jsou jmenováni na dobu určitou.

Státní zaměstnanec bude mít nárok na čerpání služebního volna k individuálním studijním účelům, nebude-li to bránit řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

Změny se dotknou i provádění služebního hodnocení.

Návrh ustál hlasování o zamítnutí.

Schválený pozměňovací návrh ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny terminologicky harmonizuje zákon o zahraniční službě.

Schválený pozměňovací návrh poslance Jana Jakoba terminologicky harmonizuje zákon o ochraně veřejného zdraví.

Schválené pozměňovací návrhy poslankyně Zuzany Ožanové

-

stanoví, že je možné prokazovat dosažení potřebné praxe pro jmenování představeným daného stupně za dobu uplynulých 15 let (podle původního návrhu neomezeně), a

-

prodlužují dobu, během níž je nezbytné vyhlásit výběrové řízení na pozici personálního ředitele sekce pro státní službu a pozici ředitele odboru, z navrhovaných 18 měsíců na 24 měsíců.

Schválený pozměňovací návrh poslankyně Taťány Malé prodlužuje lhůtu pro fikci doručení ze 3 na 5 dní.

Schválený pozměňovací návrh poslance Ivana Adamce vypouští původně navrženou úpravu sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby a výkonu státní služby z jiného místa, protože tato problematika bude komplexněji upravena vládním návrhem zákona.

Zákon míří k prezidentu republiky.