Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

4. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Nekalé obchodní praktiky v zemědělství a potravinářství

Pravidla proti zneužívání postavení budou platit pro širší skupinu podniků.

Dne 3. 11. 2022 Senát nepřijal usnesení k vládnímu návrhu novely zákona o významné tržní síle.

Cílem návrhu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/633 ze dne 17. 4. 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci.

Rozšiřuje se katalog zakázaných praktik zneužití významné tržní síly odběratelem․ Nově bude nekalou obchodní praktiku i sjednání nebo uplatnění platby nebo jiného plnění za reklamu na zemědělské produkty nebo potravinářské výrobky poskytnutou odběratelem nebo zrušení objednávky zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků podléhajících rychlé zkáze v době kratší než 30 dnů přede dnem jejich dodání. Návrh využívá možnosti diskrece a nad rámec směrnice ponechává v platnosti zakázané praktiky, které dle praktických zkušeností dozorového orgánu jsou rozšířeny v sektoru obchodu se zemědělskými produkty a potravinářskými výrobky.

Mění se definice základních pojmů. Významná tržní síla nově vychází z relativní vyjednávající síly odběratelů a dodavatelů (záleží na ročním obratu jak odběratele, tak dodavatele). Původně se pravidla vztahovala pouze pro podnikatele s obratem nad 5 mld. Kč, nově to bude již od 2 mil. € (cca 51 mil. Kč).

Upravují se základní náležitosti smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem s významnou tržní silou. Smlouva bude vyžadovat písemnou formu a bude muset být uzavřena před zahájením dodávek nebo zpracováním zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků anebo přijetím nebo poskytnutím souvisejících služeb.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Karla Smetany rozšiřují výčet nekalých obchodních praktik odběratele s významnou tržní silou. Bude jimi také

-

nepravdivé uvedení země nebo místa původu zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků nebo nepravdivé označení země nebo místa původu jedné nebo více složek zemědělského produktu nebo potravinářského výrobku, které tvoří více než 50 % tohoto produktu nebo výrobku,

-

požadavek, aby dodavatel zcela nebo zčásti uhradil náklady na slevy na zemědělské produkty nebo potravinářské výrobky prodávané odběratelem v rámci propagační akce odběratele, pokud odběratel před zahájením propagační akce neupřesní období a neuvede předpokládané množství výrobků, které budou objednány se slevou, nebo

-

podmiňování dodávek využitím služeb třetí strany, jejichž podmínky a cenu stanoví odběratel.

Schválený pozměňovací návrh poslance Josefa Kotta rozšiřuje definici významné tržní síly. Bude ji mít rovněž

a)

odběratel, jehož roční obrat na území České republiky přesáhne 5 mld. Kč,

b)

odběratel, který je ovládanou osobou, jehož roční obrat na území České republiky nepřesáhne 5 mld. Kč, pokud jeho obrat společně s obratem ovládající osoby přesáhne 5 mld. Kč, nebo

c)

nákupní aliance, u které společný obrat jejích členů na území České republiky přesáhne 5 mld. Kč.

Zákon míří k prezidentu republiky.