Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

10. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Windfall tax

Poslanci schválili daň z neočekávaných zisků, zdvojnásobení limitu pro povinnou registraci k DPH a možnost využití režimu paušální daně.

Dne 4. 11. 2022 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o dani z přidané hodnotyzákona o daních z příjmů.

Cílem návrhu je zjednodušení správy daní a poplatků.

Navrhuje se zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 000 000 Kč (§ 6 odst. 1 DPHZ).

Na stejnou hranici se posune i možnost využití režimu paušální daně, přičemž vzniknou 3 pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka (§ 2a DPříj)․ Nově bude možné podat tzv. společné oznámení i v případě ukončení paušálního režimu.

Dochází k parametrickým úpravám kontrolního hlášení. I pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c DPHZ nevznikla, sdělí tuto skutečnost v této lhůtě správci daně prostřednictvím kontrolního hlášení. Lhůta pro podání následného kontrolního hlášení bude prodloužena na 17 kalendářních dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky příjemce. Současně se navrhuje snížení pokut za porušení některých povinností souvisejících s kontrolním hlášením.

Možnost mimořádných odpisů se prodlužuje i na případy majetku zařazeného v první nebo druhé odpisové skupině, který byl pořízen od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

Schválené pozměňovací návrhy rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny oproti původnímu návrhu ještě výrazněji zvyšují limit pro podávání daňového přiznání. Daňové přiznání bude povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč (podle § 38g odst. 1 věty první DPříj nyní 15 000 Kč).

Schválené pozměňovací návrhy poslance Zbyňka Stanjury zavádějí daň z neočekávaných zisků (tzv. „windfall tax“). Jejím cílem je odčerpání zdrojů od subjektů, které díky současné tržní situaci generují vysoké dodatečné zisky, a její výnos poté alokovat pro účely zmírnění dopadů skokového nárůstu cen energetických produktů. Poplatníkem daně bude poplatník daně z příjmů právnických osob, který bude mít určité příjmy z rozhodných činností (energetický a bankovní sektor). Obdobím uplatnění daně budou kalendářní roky 2023 až 2025. Sazba daně bude činit 60 %.

Schválené pozměňovací návrhy poslankyně Aleny Schillerové upravují paušální režim tak, že se v případě změny pásma z vyššího na nižší bude kromě části daně přesahující částku odpovídající nižšímu pásmu vracet i část veřejných pojistných.

Návrh míří do Senátu.