Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

11. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Důchodový věk zdravotnických záchranářů

Poslanci schválili snížení důchodového věku zdravotnických záchranářů.

Dne 4. 11. 2022 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění.

Cílem návrhu je zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů.

Důchodový věk zdravotnického záchranáře se stanoví tak, že od důchodového věku stanoveného podle § 32 PojDůch se odečte 30 kalendářních měsíců za prvních 4 400 směn odpracovaných v zaměstnání zdravotnického záchranáře a 1 kalendářní měsíc za každých dalších 74 směn odpracovaných v zaměstnání zdravotnického záchranáře․ Odečíst bude možné nejvýše 60 kalendářních měsíců. Podmínkou bude odpracování alespoň 4 400 směn (cca 20 let).

Zaměstnáním zdravotnického záchranáře se bude rozumět zaměstnání, v němž jsou po 31. 12. 1992 vykonávány práce člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, operátora zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska zdravotnické záchranné služby a záchranáře horské služby.

Dojde také k postupnému zvýšení sazby pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele, který zaměstnává zdravotnického záchranáře (§ 7 ScZabPjst).

Návrh nahrazuje řešení přijaté Poslaneckou sněmovnou (čl. I body 1 a 4 zákona č. 323/2021 Sb.), které podle důvodové zprávy není prakticky proveditelné.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Mariana Jurečky snižují starobní důchody některým představitelům komunistického režimu. Procentní výměra starobního důchodu se sníží o 300 Kč za každý i započatý rok doby, po kterou byl pojištěnec představitelem. Seznam představitelů komunistického režimu vypracuje Ústav pro studium totalitních režimů.

Schválený pozměňovací návrh poslance Víta Kaňkovského upřesňuje, že směnou v zaměstnání zdravotnického záchranáře se rozumí 8 hodin výkonu práce zdravotnického záchranáře.

Návrh míří do Senátu.