Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

18. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Zefektivnění činnosti lékařské posudkové služby

Poslanci schválili návrh, aby úkoly okresní správy sociálního zabezpečení mohli plnit i nelékařští zdravotničtí pracovníci.

Dne 18. 11. 2022 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Cílem návrhu je zefektivnění činnosti lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení.

Z důvodu nedostatku lékařů se navrhuje zavedení pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, který bude moci vedle lékaře plnit úkoly okresní správy sociálního zabezpečení (§ 8 odst. 4 ScZabPůs)․ Bude jím nelékařský zdravotnický pracovník, který je způsobilý k výkonu povolání všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář nebo fyzioterapeut a získá zvláštní odbornou způsobilost. Každý posudek okresní správy sociálního zabezpečení však bude muset být schválen a podepsán lékařem okresní správy sociálního zabezpečení.

Zavádí se zásada koncentrace řízení při posuzování zdravotního stavu. Okresní správa sociálního zabezpečení stanoví lhůtu, ve které posuzovaná osoba bude moci předložit podklady k posouzení svého zdravotního stavu. Tato lhůta nebude smět být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy (§ 16a ScZabPůs).

Kontrolu posuzování dočasné pracovní neschopnosti bude moci orgán nemocenského pojištění provést též formou vyžádání a posouzení písemné informace od ošetřujícího lékaře o průběhu léčby, plánu dalšího léčebného postupu a předpokládaném termínu obnovení pracovní schopnosti, a to bez osobní účasti posuzovaného pojištěnce.

Orgán nemocenského pojištění bude moci rozhodnout o ukončení dočasné pracovní neschopnosti v případech, kdy se v řízení o prodloužení podpůrčí doby zjistí, že se již pracovní schopnost obnovila (§ 66 NemPoj).

Návrh míří do Senátu.