Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

18. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Odvod z nadměrných příjmů

Výrobci elektřiny budou odvádět 90 % příjmů nad stanoveným stropem.

Dne 18. 11. 2022 Poslanecká sněmovna ve zkráceném jednání schválila vládní návrh novely energetického zákona.

Cílem návrhu je adaptace na část nařízení Rady (EU) 2022/1854 ze dne 6. 10. 2022 o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie. Konkrétně se upravuje, jakým způsobem budou vybírány odvody z nadměrných příjmů.

Poplatníkem odvodu z nadměrných příjmů budou výrobci a případní zprostředkovatelé účastnící se velkoobchodních trhů s elektřinou jménem výrobců․

Předmětem odvodu z nadměrných příjmů bude nadměrný příjem, kterým se rozumí kladný rozdíl mezi tržním příjmem a stropem tržního příjmu za odvodové období. Strop bude stanoven v eurech za megawatthodinu podle způsobu výroby elektřiny.

Předmětem odvodu nebude nadměrný příjem z prodeje elektřiny vyrobené

a)

ve výrobně elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem do 1 MW včetně,

b)

z podporovaného zdroje energie,

c)

v přečerpávací vodní elektrárně nebo

d)

z biometanu.

Odvod bude činit 90 % nadměrného příjmu.

Správu odvodu z nadměrných příjmů bude vykonávat Energetický regulační úřad, který bude postupovat podle daňového řádu.

Schválené pozměňovací návrh hospodářského výboru Poslanecké sněmovny vyjmuly ze zastropování elektřinu vyrobenou využitím energie vody s využitím přehradní nádrže a prodloužily lhůtu pro vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů.

Schválený pozměňovací návrh poslance Tomáše Müllera svěřuje do působnosti Energetického regulačního úřadu stanovit a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup hodiny představující dobu špičky pro účely snížení spotřeby elektřiny podle nařízení Rady (EU) 2022/1854.

Schválený pozměňovací návrh poslance Ivana Adamce opravňuje vládu, aby současně se stanovením cen stanovila nejvyšší přípustný rozsah majetkového prospěchu, který může účastník trhu s elektřinou nebo plynem, který není spotřebitelem, získat dodávkou nebo odběrem elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu.

Schválený pozměňovací návrh poslance Václava Krále rozšířil zastropování na elektřinu vyrobenou energetickým využitím jakéhokoli odpadu (podle původního návrhu pouze komunálního odpadu).

Návrh míří do Senátu.